Kwaliteit en innovatie

Nieuwe robot5

We are gold!

Na een eerste succesvolle accreditatie in 2017 behaalden we in 2022 opnieuw een gouden accreditatiestatus. Dit betekent dat onze patiënt terecht komt in een ziekenhuis waar kwaliteit en patiëntveiligheid gewaarborgd zijn en waar voortdurend wordt gewerkt om die te verbeteren.

Van 20 tot 22 september werd AZ Sint-Lucas bezocht door een team van 5 externe auditoren voor een grondige doorlichting. Aan de hand van tal van criteria beoordeelden zij de kwaliteit en patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Deze criteria werden rechtstreeks op de werkvloer afgetoetst bij iedereen die een rol speelt in het (zorg)proces: van bestuur, artsen, verpleegkundigen en staf tot medewerkers van ondersteunende diensten. Ook onze aanpak en voorbeelden van persoonsgerichte zorg kregen de nodige aandacht. Het resultaat van de doorlichting is opnieuw een gouden accreditatiestatus die vijf jaar geldig is tot eind 2027.

Smiley Label voor onze keuken

De keuken van AZ Sint-Lucas behaalde voor de derde keer het hoogste kwaliteitslabel voor de voedselveiligheid, het zogenoemde Smiley label. Dagelijks worden meer dan 1000 warme maaltijden bereid voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Voeding is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Ook in AZ-Sint-Lucas hechten we veel belang aan gezonde, en indien nodig aangepaste voeding, die we bereiden in de meest hygiënische omstandigheden.

Het Smiley label werd toegekend na een audit door een keuringsinstelling erkend door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), waarbij we een uitstekend resultaat behaalden. Dit betekent dat de meer dan 1000 verse maaltijden op een bijzonder hygiënische en kwaliteitsvolle manier worden bereid.

Om dit label te kunnen halen moet er een autocontrolesysteem aanwezig zijn, gebaseerd op de huidige wetgeving. Dit betekent dat wij driemaandelijkse interne audits uitvoeren in de keuken, melkkeuken, bistro en het personeelsrestaurant.

Nieuwe robot11

Da Vinci Xi

In 2007 was AZ Sint-Lucas het eerste Gentse ziekenhuis dat een robotsysteem aankocht. Sinds 2022 werken onze chirurgen met de nieuwste versie van het Da Vinci robotsysteem: de Da Vinci Xi. Naast een pak technologische voordelen kan deze robot ingezet worden voor veel meer ingrepen.

Het nieuwe robotsysteem is in staat om de vascularisatie van weefsels in beeld te brengen. Postoperatieve lekkages kunnen zo beter vermeden worden door de bloedvoorziening van anastomoses (het aan elkaar verbinden van twee vaten) tijdens de operatie na te kijken. Bij oncologische chirurgie kan onnodig bloedverlies beter vermeden worden door na te kijken of een afgeklemd bloedvat effectief de bloedvoorziening wegneemt van een tumor. Met diezelfde technologie kan ook het verloop van de urineleider, de lymfebanen en de galwegen in beeld gebracht worden om schade en complicaties te vermijden. Een ander voordeel is dat de robotarmen dichter bij elkaar geplaatst kunnen worden wat de behandeling van kleinere patiënten of het werken in kleine ruimtes (zoals de mondholte) een stuk gemakkelijker maakt. De werkinstrumenten zijn een stuk langer geworden wat dan weer zijn voordeel geeft om te werken in de leverhoek-, milthoek en diep in het kleine bekken. De operatiecamera is een stuk lichter en fijner dan de voorgaande robotversies. Hierdoor kan de chirurg zijn camera wisselen tussen de verschillende robotarmen wat een hele hulp kan zijn bij intra-abdominale verklevingen.

Van Besien Jeroen
Tot op heden werd robotchirurgie in ons centrum voornamelijk gebruikt voor de behandeling van prostaattumoren, niertumoren, hoofd-halstumoren, buikwandchirurgie en pelviene gynaecologische tumoren. Met de komst van het nieuwe robotsysteem zullen hier een aantal nieuwe indicaties bijkomen. Voorbeelden hiervan zijn robotchirurgie in de behandeling van blaastumoren, colorectale tumoren en cervix- of endometriumtumoren. Het gebruik van robotchirurgie zal alsmaar toenemen en het is cruciaal voor chirurgische disciplines om mee te zijn met deze technologische evolutie. Wij zijn dan ook erg blij dat we deze expertise in huis hebben en dat ons ziekenhuis met dit nieuwe robotsysteem toekomstgericht geïnvesteerd heeft.
- Dr. Jeroen Van Besien Uroloog

Holistische aanpak van het vruchtbaarheidsprobleem

Sinds maart 2022 voert onze dienst fertiliteit TESE-ingrepen (TEsticulaire Sperma-Extractie) uit. Vroeger verwezen we daarvoor naar de dienst urologie, maar met de komst van dr. Jeroen De Smet kunnen we dit nu aanbieden in het fertiliteitscentrum.

Ons fertiliteitscentrum streeft naar een holistische aanpak van het vruchtbaarheidsprobleem, waarbij ze nu ook meer focussen op de mannelijke voortplantingsmechanismen en -behandelingen. Zowel vrouw als man kunnen nu volledig behandeld worden binnen het fertiliteitscentrum. Dat is voor het koppel een pak laagdrempeliger en comfortabeler.

Dr. Jeroen De Smet bekwaamde zich, na zijn opleiding tot gynaecoloog verder in de andrologie. "Naast de behandelingen die we aanbieden voor de vrouw, voeren we de TESE-ingrepen bij de man nu dus ook zelf uit. Bij een TESE nemen we biopten ter hoogte van de testikels bij mannen met azoöspermie in de hoop zaadcellen te vinden die gebruikt kunnen worden voor een ICSI-behandeling bij de partner. Bij een obstructieve azoöspermie (bv. na een gefaalde vasovasostomie bij een voorgeschiedenis van vasectomie) is de kans op het vinden van zaadcellen nagenoeg 100%. Bij een niet-obstructieve azoöspermie (hypoandrogenisme) worden er bij ongeveer 1 op 3 patiënten toch nog zaadcellen gevonden.

Verder trachten we het koppel ook op psychologisch vlak goed te omkaderen en te begeleiden waar nodig. Zo hebben we gespecialiseerde psychologen in dienst die dieper kunnen ingaan op de impact van een fertiliteitstraject in het leven van het
koppel. Patiënten kunnen nu ook terecht in onze medische centra in Lochristi en Aalter waar we garant staan voor kwaliteitsvolle en empathische zorg in de hoop de kinderwens te kunnen vervullen."

PICO Website

Spijt van je tattoo?

Onze dienst huidziekten heeft met de PICOPLUS laser de meest performante laser voor het verwijderen van tatoeages in huis gehaald. Deze krachtige en snelle laser kan ook gebruikt worden voor huidverjonging en het behandelen van pigmentaandoeningen en littekens.

De PICOPLUS laser zendt met een extreem korte pulsduur (picoseconden) een enorme hoeveelheid energie uit, waardoor de pigmenten mechanisch verpulverd worden tot microscopische partikeltjes die door hun kleine omvang gemakkelijker (en
dus sneller) afgevoerd kunnen worden door het lichaam. Welk pigment stukgemaakt kan worden, is afhankelijk van de golflengte, de sterkte van de straling en de doorsnede van de stralingsbundel.

De laser werkt op vier golflengtes. Hierdoor kunnen we doorgaans alle kleurpigmenten in tattoos verwijderen, zelfs de meest hardnekkige zoals lichtblauw of groen. Alle types komen in aanmerking: professioneel of amateuristisch geplaatste tattoos, tribals, medische tatoeages zoals markeringspunten voor radiotherapie en permanente make-up aan wenkbrauwen, ogen en lippen. Afhankelijk van de kleur, de samenstelling van de inkt en het type tatoeage zijn er gemiddeld drie tot zeven behandelingen nodig met een interval van minimum 8 weken. Na het verwijderen van de tattoo gebruiken we een fractioneel handstuk om kleine gaatjes in de huid te maken, waardoor de wondheling versnelt, er minder kans is op verdikking van de huid en er minder behandelingen nodig zijn dan met traditionele pigmentlasers.

De PICOPLUS is een veelzijdige laser die we ook gebruiken voor het behandelen van:

  • pigmentaandoeningen: pigmentvlekken in het gelaat, decolleté en handen (lentigo solares), melasma, post-inflammatoire hyperpigmentatie, donkere kringen onder de ogen, sproeten, cafe au lait, naevus van Ota …
  • (acne-) littekens
  • striemen
  • huidverjonging

Technische innovatie op de spoed

Na eerdere ingebruikname van een videolaryngoscoop, kocht onze dienst speodgevallen in 2022 twee draagbare echografietoestellen aan. Echografie wordt al enkele jaren naar voor geschoven als game changer binnen de urgentiegeneeskunde, denk maar aan het eFAST onderzoek bij opvang van polytrauma patiënten, het echogeleid plaatsen van katheters of het inschatten van de hartfunctie bij patiënten in shock.

Schoonackers Jonas
Na een grondig marktonderzoek besloten we resoluut te kiezen voor het echografietoestel van de toekomst: draadloos, compact én draagbaar. De echografiekop wordt via WiFi gekoppeld aan een iPad, waardoor het toestel snel en universeel inzetbaar is, ook tijdens uitrukken met de MUG.
- Dr. Jonas Schoonackers Spoedarts
  • © AZ Sint-Lucas
made by