Beleid zorgdepartement 2023

Els Vanblaere

“Niettegenstaande 2023 eerder een overgangsjaar was waarin we onze nieuwe strategie voor de komende jaren hebben voorbereid, zijn er binnen de zorg enkele belangrijke en mooie projecten op poten gezet rond patiëntenparticipatie en -beleving en veiligheid van de zorg. Een concreet actieplan als bijsturing van het valpreventiebeleid, de verhoogde opvolging van decubituspreventie en het opnieuw behalen van het BFHI-label, maar ook kleinere waardevolle initiatieven als het introduceren van een herinneringskoffer voor mensen die niet beter kunnen worden, zijn slechts enkele voorbeelden”, vertelt verpleegkundig directeur Els Vanblaere trots.

  • © AZ Sint-Lucas
made by