Personeel & Organisatie 2023

Christine Vanderhoogerstraeten

“Onze artsen en medewerkers zijn de hoeksteen van ons ziekenhuis. Werken aan een optimale zorgomgeving, betekent voor een ziekenhuis ook werk maken van een degelijk personeelsbeleid. Onze belangrijkste realisaties in 2023 situeren zich op vlak van medewerkerswelzijn en tevredenheid, samenwerking, vorming, leiderschap, diversiteit en duurzaamheid. We hebben daarbij niet alleen rekening gehouden met de input uit de tevredenheidsenquête van 2022, maar ook al vooruitgekeken en gezorgd voor een link met de nieuwe strategie," vertelt Christine Van der Hoogerstraete, directeur P&0. Samen met haar blikken we terug op de belangrijkste realisaties en initiatieven van het afgelopen jaar binnen haar departement.

  • © AZ Sint-Lucas
made by