Interview Katrien De Ketelaere

"We hebben ook inspanningen geleverd op vlak van onze communicatie met huisartsen. Met LUCAS Direct verbeterden we onze service en bereikbaarheid voor huisartsen aanzienlijk. Na drie jaar pauze konden we opnieuw Lucas Late Night organiseren, een informele bijeenkomst die multidisciplinaire samenwerking en innovatie bevordert.
Innovatie en samenwerking blijven de kern vormen van onze benadering, wat essentieel is voor de toekomst van de geneeskunde en de werking binnen AZ Sint-Lucas,” aldus dr. Katrien De Ketelaere, medisch directeur van AZ Sint-Lucas."

Wat waren in 2023 de belangrijkste innovaties binnen het medisch departement van AZ Sint-Lucas?

"Dat waren er toch wel wat … We zijn bijvoorbeeld trots op de introductie van het OSIA-systeem door ons NKO-team: een nieuw onderhuids botverankerd hoortoestel, het eerste in zijn soort in de Gentse regio. Dit systeem wordt volledig onderhuids geplaatst, wat het risico op huidinfecties vermindert en een betere esthetiek biedt.
Begin 2023 werd in ons ziekenhuis ook voor het eerst gebruik gemaakt van een rotationeel atherectomie-toestel voor het uitvoeren van een trombectomie met zeer succesvolle resultaten.
Onze afdeling cardiologie maken sinds afgelopen jaar gebruik van de shock wave ballon: een innovatieve technologie voor de behandeling van vernauwde kransslagaders. Met behulp van intravasculaire lithotripsie worden sterk verkalkte atherosclerotische plaques effectief en veilig behandeld. Daarnaast hebben we in onze radiotherapie-oncologie afdeling een nieuwe lineaire versneller in gebruik genomen, die geavanceerde behandelingen zoals stereotactische therapie mogelijk maakt. Dit apparaat biedt niet alleen nauwkeurige en comfortabele behandelingen, maar zorgt ook voor een optimale continuïteit van de zorg."

Het ministerie van volksgezondheid zette in 2023 in op het verminderen van het aantal overnachtingen in het ziekenhuis. Hoe speelde AZ Sint-Lucas daarop in?

"Omdat we inderdaad steeds meer ingrepen dagklinisch uitvoeren, openden we in ons dagziekenhuis een tweede pre-anesthesieruimte die specifiek is ontworpen werd voor het toepassen van locoregionale anesthesietechnieken in een gemonitorde en comfortabele omgeving, een zogenaamde ‘block room’. Deze ruimte sluit rechtstreeks aan bij het chirurgisch dagziekenhuis waardoor alle preoperatieve zorgen op één plaats aangeboden worden. Locoregionale anesthesie is een belangrijke pijler in een multimodale aanpak van peri-operatieve pijn. Door middel van een echotoestel, een neurosimulator en specifieke naalden kan de bezenuwing van het te opereren lichaamsdeel zeer gericht worden opgezocht en verdoofd."

Welke stappen zijn er gezet om multidisciplinaire samenwerking te bevorderen?

"We hebben grote vooruitgang geboekt in het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking binnen het ziekenhuis. Een goed voorbeeld hiervan is de oprichting van een dedicated obesitasteam met de nadruk op conservatieve aanpak van obesitas. Dit team bestaat uit chirurgen, endocrinologen, een diëtiste, een psycholoog, een obesitascoördinator, fysische artsen en kinesitherapeuten. Samen werken ze aan duurzame leefstijlveranderingen voor onze patiënten. Daarnaast hebben we nieuwe zorgpaden geïntroduceerd voor diverse aandoeningen, wat de samenwerking tussen verschillende specialismen verder stimuleert."

Welke nieuwe initiatieven zijn er ondernomen op het gebied van patiëntenzorg en -ervaring?

"We hebben verschillende initiatieven genomen om de patiëntenzorg en -ervaring te verbeteren. Zo hebben we een proefproject gelanceerd om patiënten te stimuleren hun medicatielijst thuis voor te bereiden, zodat ze deze informatie bij consultaties volledig en nauwkeurig kunnen verstrekken. Na 26 jaar verhuisde onze dienst nucleaire geneeskunde naar onze gerenoveerde A-blok waar we alle medische toepassingen van ‘radioactieve stoffen’ in optimale omstandigheden kunnen aanbieden en we de flow van patiënten, bezoekers en medewerkers konden optimaliseren. Maar ook initiatieven als de introductie van het huisartsennummer LUCAS Direct, waarmee we onze service en bereikbaarheid voor huisartsen hebben geoptimaliseerd, heeft een invloed op een verbeterde patiëntervaring."

Welke impact hebben deze initiatieven en samenwerkingen op de kwaliteit van zorg in AZ Sint-Lucas?

"Innovaties en samenwerkingen verbeteren verder de kwaliteit van zorg, maken de procedures minder invasief en versnellen het herstel, wat direct bijdraagt aan een hogere patiënttevredenheid. Bovendien versterken samenwerking, zoals de bilaterale samenwerkingsverbanden met UZ Gent voor onder meer radiotherapie, pelviene oncologie, hoofd- en halschirurgie waar in 2023 concreet mee aan de slag werd gegaan, onze expertise en biedt het patiënten toegang tot hoogkwalitatieve zorg binnen geïntegreerde zorgpaden.
We werken ook actief mee aan onderzoek in functie van kwaliteit van zorg De vele studies en onderzoekprotocols waar onze artsen in participeren zijn teveel om op te noemen."

Kunt u iets vertellen over de uitbreidingen in medische staf en behandelingen?

"Ja, we hebben in 2023 maar liefst 24 nieuwe artsen verwelkomd! Van anesthesie, chirurgie, orthopedie en longziekten tot spoedgevallen, heel wat medische specialismen trokken nieuwe collega’s aan. Het ging daarbij niet alleen om de opvolging van artsen uit dienst, maar ook om de uitbreiding en bijkomende subdisciplines van een aantal diensten. Zo hebben we onze mogelijkheden voor bekkenbodemklachten uitgebreid dankzij de komst van een nieuwe arts met specifieke expertise op vlak van laparoscopische bekkenbodemchirurgie. We hebben onze dienst radiologie niet alleen kunnen versterken met meerdere radiologen, we hebben de werking ook kunnen optimaliseren door in te zetten op doorgedreven subspecialisatie.
Ik ben blij dat zoveel jonge artsen voor ons ziekenhuis kiezen. We zijn ervan overtuigd dat ze een frisse dynamiek en heel wat nieuwe mogelijkheden meebrengen naar ons ziekenhuis."

Wat zijn de plannen voor de toekomst binnen het medisch departement?

"We blijven investeren in hoogtechnologische innovatie en partnerschappen. Onze focus ligt op het verder verbeteren van de patiëntenzorg en -ervaring door nieuwe technologieën te integreren, onze multidisciplinaire aanpak te versterken en transmurale werking in de zorg te initiëren en stimuleren. De huisartsen en alle zorgactoren in de eerste lijn zijn hier belangrijke partners.

Ook de fusie met AZ Jan Palfijn is een belangrijk project dat een meerwaarde zal hebben voor het zorgaanbod en de zorgkwaliteit voor de patiënten in en rond Gent.

Daarnaast zullen we ons blijven richten op het opleiden en ontwikkelen van ons medisch personeel om de hoogste standaard van zorg te kunnen bieden. We zijn vastbesloten om onze positie als toonaangevend ziekenhuis te behouden en zelfs te versterken. De nieuwe strategie, die we samen met onze artsen hebben vorm gegeven en waar onze medische beleidsplannen op geënt zijn, is daarbij een enorme meerwaarde."

Wat is uw visie op de toekomst van geneeskunde binnen AZ Sint-Lucas?

"Het ziekenhuis van morgen is een hoogtechnologische hub die participeert in een sterk transmuraal patiëntentraject. De toekomst van AZ Sint-Lucas ligt m.a.w. in de combinatie van technologische vooruitgang en menselijke aandacht. Onze visie is om een ziekenhuis te zijn waar patiënten niet alleen de beste medische behandelingen ontvangen, maar ook een uitzonderlijke zorgervaring beleven. Een optimale patiënt journey voor iedereen is ons hoogste doel. Met ons toegewijde team van professionals en voortdurende investeringen in technologie en samenwerking, zijn we goed gepositioneerd om deze visie te realiseren."

  • © AZ Sint-Lucas
made by