Interview Christine Van der Hoogerstraete

“Het is onze missie om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Daarom volgen we de trends op de arbeidsmarkt op de voet, zodat we ons kunnen aanpassen aan veranderende behoeften en verwachtingen van medewerkers. Tegelijkertijd investeren we in continue training van vaardigheden en ontwikkeling van kennis van onze medewerkers zodat we in staat zijn om dagelijks het verschil te maken in de gezondheid van onze patiënten.”

Wat waren de belangrijkste prioriteiten van het departement P&O in 2023?

“In 2023 lag onze focus op verschillende speerpunten, waaronder het verbeteren van de tevredenheid onder medewerkers en artsen, het versterken van de samenwerking, betrokkenheid van medewerkers, het welzijn van onze teams en het bevorderen van een positieve cultuur. We hebben ook veel aandacht besteed aan ergonomie, agressiepreventie, vorming en het ondersteunen van leidinggevenden."

In 2022 was er een tevredenheidsmeting bij artsen en medewerkers. Wat zijn de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van die meting?

“Op basis van de feedback die we kregen, hebben we in 2022 “zebra-” en “yalo”-sessies georganiseerd om verbeterpunten te identificeren – de namen voor deze sessies verwijzen naar de locatie waar ze plaatsvonden, nl. in de Zebrastraat en het Yalo hotel in Gent. Er namen bijna tweehonderd medewerkers en artsen deel. Zij gaven input, feedback of verbetersuggesties met betrekking tot zeven thema’s die volgens onze metingen voor verbetering vatbaar waren. In 2023 hebben we de acties die voortkwamen uit de sessies ook uitgevoerd.”

Er waren onder andere nieuwe initiatieven om de positieve samenwerking binnen zorgteams te verbeteren.

“Dat klopt. We hebben een workshop "Van samen werken naar samenwerken" ontwikkeld, waaraan meer dan vijfhonderd medewerkers deelnamen. Deze workshops waren gericht op positieve en effectieve communicatie en samenwerking met verschillende functies en disciplines op een afdeling met het oog op optimale zorg voor de patiënt. Daarnaast organiseerden we de Week van de Verpleging en vormingsdagen voor paramedici en zorgkundigen.
We hebben ook het zelfroosteren gepiloteerd in 2023. We zien dat dit initiatief resulteert in een duidelijke daling van het aantal wissels tussen medewerkers en het onderling overleg en de samenwerking ten goede komt.”

Een van de doelstellingen was actief inzetten op re-integratie en aanwezigheid van medewerkers. Hoe heeft zich dat in de praktijk vertaald?

“We evolueren naar een duurzaam positief aanwezigheidsbeleid waarbij we aan de slag gaan met onze ziektecijfers, contact houden met langdurig afwezige medewerkers, gericht opvolgen van medewerkers die afwezig zijn, medewerkers begeleiden bij hun re-integratie en inzetten op vorming rond dit thema voor leidinggevenden. In 2023 hebben we zo’n zestig medewerkers en hun leidinggevende ondersteund bij hun re-integratie. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2022.”

Wat waren de belangrijkste realisaties op het gebied van ergonomie en agressiepreventie?

“Onze ergocoach organiseerde een veertigtal ergonomieworkshops die bijna vijfhonderd medewerkers bereikten. Wat betreft agressiepreventie volgen we de incidenten op via ons meldportaal. We zien dat onze medewerkers vaker in aanraking komen met agressie en dat dit soms zwaar op hen weegt. Hen ondersteunen is een van onze doelstellingen. We hebben daarom nieuwe trainingen geïntroduceerd, gericht op preventie en de-escalatie, en een werkgroep met medewerkers opgericht om ons agressiebeleid met input vanop de werkvloer verder te verbeteren.”

Welke stappen zijn er gezet om de diversiteit en inclusie binnen het ziekenhuis te bevorderen?

"In 2023 zijn we begonnen met een analyse van ons personeelsbestand om de diversiteit en het aantal anderstalige medewerkers in kaart te brengen. Om deze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben we taalcoaching geïntroduceerd. Ook leidinggevenden bieden we ondersteuning door in 2023 voor het eerst de training ‘Communiceren met anderstalige collega’s’ te organiseren.

We willen in ons ziekenhuis het belang van een inclusieve werkomgeving zichtbaar erkennen. Daarom hebben we een interculturele focusgroep opgericht om te onderzoeken wat het ziekenhuis nog meer kan doen op het gebied van diversiteit en welke obstakels medewerkers ervaren. Op basis van de feedback van de focusgroep willen we nog meer inzetten op culturele uitwisseling."

Kan je iets vertellen over de maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheidinitiatieven van het ziekenhuis?

“We zijn trots dat we in juni 2023 het 'Voka Charter Duurzaam Ondernemen' voor de eerste keer hebben behaald. Dit is het resultaat van het bundelen van de krachten en expertise van verschillende departementen en diensten, versterkt door het ecoteam, de referentiemedewerkers duurzaamheid en de werkgroep mobiliteit. Het gebruik van wegwerpverpakkingen konden we verminderen en we ondernamen verschillende acties om het energieverbruik te beperken. Een voorbeeld daarvan is onze unplugged en onze ‘keep it cool’ campagne. Ook ons voedingsaanbod in het personeelsrestaurant is duurzamer geworden met meer plantaardige voeding.

In 2023 trapten we met z’n allen maar liefst 2.086.641 kilometers van en naar het werk. Dat is bijna vijftien procent meer dan het jaar voordien en bijna zestig procent meer dan in 2018 wanneer de werkgroep mobiliteit voor het eerst de koppen bij elkaar stak om plannen te smeden. We dragen op die manier niet alleen zorg voor onze patiënten, maar ook voor onze stad en onze toekomst!”

Wat zijn de plannen voor 2024?

“Voor 2024 behouden we de focus op het verbeteren van de samenwerking en het welzijn van onze teams. We willen onze diversiteits- en inclusie-inspanningen uitbreiden, verder inzetten op leiderschap en vorming, en onze duurzame initiatieven voortzetten. Daarnaast zullen we het zelfroosteren uitbreiden naar meer afdelingen. In het kader van de nieuwe strategie van het ziekenhuis zetten we onze schouders onder de verschillende pijlers en blijven we werken aan het ondersteunen van verbondenheid en een positieve cultuur in het ziekenhuis. Een tweede editie van de zomerbar en het blijven organiseren van leuke en sportieve evenementen behoren daar zeker toe. Uiteraard zetten we ons ook in om een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt te zijn en te blijven."

Is er iets dat u speciaal wilt benadrukken?

"Zeker, ik wil vooral benadrukken dat al deze initiatieven slechts mogelijk zijn dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers en artsen. Hun feedback, participatie en harde werk maken het verschil en helpen ons om als één team te werken aan de beste zorg voor onze patiënten. Ik wil daarom ook iedereen bedanken voor hun toewijding en inzet in het afgelopen jaar. Samen blijven we bouwen aan een sterke, betrokken en duurzame organisatie waar zowel medewerkers als patiënten centraal staan."

  • © AZ Sint-Lucas
made by