Samenwerking

Azjp opstart pit 005 0

In 2021 realiseerden we volgende projecten:

Ambulance met PIT

Op donderdag 1 juli gingen we samen met AZ Jan Palfijn Gent en Brandweerzone Centrum van start met een PIT, een paramedisch interventieteam. Een PIT houdt het midden tussen een ziekenwagen en een MUG en biedt patiënten sneller meer comfort.

In tegenstelling tot een MUG staan bij een PIT geen urgentieartsen, maar speciaal opgeleide verpleegkundigen in voor de zorg ter plaatse. Zij kunnen veilige, geavanceerde zorgen aanbieden op basis van standing orders, wat eigenlijk medische gedelegeerde handelingen zijn van een arts, die een verpleegkundige mag uitvoeren tijdens een interventie bij een slachtoffer of zieke. Deze orders werden in overleg bepaald door de medische diensthoofden van onze beide spoedgevallendiensten. Zo kunnen PIT-verpleegkundigen ook medicatie zoals pijnstilling toedienen ter plaatse, zodat patiënten in nood sneller meer comfort krijgen.

Patiënten kunnen de PIT niet zelf oproepen; het blijft de Noodcentrale die de oproepen via het centrale noodnummer 112 aanneemt en vervolgens een PIT, een klassieke ziekenwagen of een MUG uitstuurt.

Wisselwerking

De PIT-wagen vertrekt afwisselend vanuit de twee ziekenhuizen en de brandweerkazerne. Mathias De Clercq, burgemeester van Gent én zonevoorzitter van Brandweerzone Centrum, is tevreden: “We merken al langer de nood op het terrein aan een extra PIT. Heel wat ziekenwagens rijden namelijk uit waar eigenlijk meer verpleegkundige hulp nodig is. En andersom wordt soms een MUG uitgestuurd, waar niet per se een urgentiearts ter plaatse moet komen. De samenwerking tussen de ambulanciers van Brandweerzone Centrum en de verpleegkundigen van de ziekenhuizen zorgt ervoor dat de Gentenaars nu meer gepaste noodhulp zullen krijgen."

11 Rita klein

Wat is een PIT?

  • Een hulpverlener-ambulancier zit aan het stuur en een verpleegkundige met een bijzondere beroepstitel Spoed en Intensieve zorgen rijdt mee.
  • Een PIT kan dus meer gespecialiseerde zorg bieden dan een klassieke ziekenwagen (met enkel ambulanciers). Zo kan de PIT-verpleegkundige volgens procedures (zgn. ‘standing orders’) medicatie toedienen.
  • De PIT-verpleegkundige kan altijd contact opnemen met een spoedarts of toch nog een MUG (met een verpleegkundige en urgentiearts) inschakelen.

Verregaande samenwerking met netwerkpartners

UZ Gent

De bestuursorganen van AZ Sint-Lucas Gent en UZ Gent gaven in 2021 hun akkoord voor een verregaande samenwerking om een gemeenschappelijk aanbod van gespecialiseerde zorg uit te bouwen. In eerste instantie zullen de teams van interventionele radiologie en pelviene oncologie samensmelten tot één team met een gezamenlijk zorgaanbod. Patiënten kunnen voor deze disciplines nog steeds terecht in beide ziekenhuizen.

Complexe zorg zoals interventionele radiologie en pelviene oncologie vraagt een bijzondere expertise en grote investeringen in medische apparatuur’, legt prof. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent, uit. ‘Om hoogkwalitatieve zorg aan te bieden en verder uit te bouwen in beide ziekenhuizen, is een verregaande samenwerking tussen beide ziekenhuizen een logische stap.’

De teams van deze disciplines smelten samen tot geïntegreerde teams die op beide campussen werken.

Toegankelijke zorg voor de patiënt

Patiënten gaan voor de behandeling van een aandoening binnen interventionele radiologie en pelviene oncologie vaak naar het AZ Sint-Lucas Gent en het UZ Gent na doorverwijzing vanuit andere ziekenhuizen uit Oost- en West-Vlaanderen. Zij kunnen zich in de toekomst ook nog altijd rechtstreeks aanmelden in beide ziekenhuizen. Op termijn zullen de geïntegreerde teams afspraken maken over welke behandelingen op welke campus doorgaan. De schaalvergroting laat toe om meer subspecialisaties te ontwikkelen.

Samenwerking voor onderzoek

Ook voor onderzoek zullen de teams van het AZ Sint-Lucas Gent en het UZ Gent in de toekomst samenwerken. Het gaat dan om de disciplines radiotherapie-oncologie, neurochirurgie, hoofd- en halschirurgie en thoracale oncologie. Door de combinatie van een gezamenlijk zorgaanbod en onderzoek willen beide ziekenhuizen samen een referentiecentrum worden in de vernoemde domeinen.

AZ Oudenaarde

De diensten abdominale en algemene heelkunde van AZ Oudenaarde en AZ Sint-Lucas bundelen hun krachten in een innovatief expertisecentrum met specifieke expertise voor oncologische heelkunde, buikvlieskanker en obesitas- en buikwandchirurgie. De nieuwe samenwerking zorgt voor een schaalvergroting die verdere subspecialisatie mogelijk maakt en het ontwikkelen van innovatieve technieken en processen. De wachtdiensten worden verzorgd door de associatie.

Dirk Maes
We streven naar de beste zorg voor elke patiënt. Met deze samenwerking zorgen we ervoor dat een patiënt zo snel en efficiënt mogelijk geholpen wordt, waar die zich ook aanmeldt. Een optimale overdracht van medische informatie met respect voor de privacy is daarbij cruciaal.
- Dr. Dirk Maes Algemeen directeur AZ Sint-Lucas

Expertisecentrum

Ontdek wat we in 2021 hebben gerealiseerd.

Bekijk de cijfers
  • © AZ Sint-Lucas
made by