Medewerkers

IZ1

Allemaal digitaal

Week van de verpleegkunde

Eind januari 2021 vond de week van de verpleegkunde en vroedkunde voor het eerst digitaal plaats met e-learnings op maat van de doelgroepen. Een hele dag digitaal leren is behoorlijk vermoeiend, daarom maakten we ook drie ontspanningsfilmpjes om de medewerkers een deugddoende pauze te geven.

Het was de eerste keer dat we digitaal leren op zo’n grote schaal konden inzetten. De trainers bouwden al hun lesmateriaal om naar digitaal leermateriaal met e-learnings, filmpjes en online presentaties. Onze ICT-coach stond paraat om de weken voordien medewerkers te helpen bij problemen en tijdens de digitale week waren drie medewerkers permanent bereikbaar om vragen te beantwoorden.

We boekten een mooi resultaat en daar mogen we trots op zijn: 662 medewerkers volgden de week van de verpleegkunde digitaal en 61 medewerkers konden de opleidingen op een pc in Sint-Lucas volgen. Uit de evaluatie blijkt dat het een positieve ervaring was: medewerkers vonden het aangenaam om thuis te kunnen leren op eigen tempo.

KompAZ

Ook de opleidingen in het kader van ons nieuw elektronisch patiëntendossier KompAZ verliepen grotendeels digitaal. In november en december 2020 lanceerden we al 4 e-learnings: een algemene introductie voor medewerkers en artsen en e-learnings over de anamnese en de bedplanning. Begin 2021 volgden nog 7 andere e-learnings (1 per workstream). Hiermee bereikten we 73% van de doelgroep.

In januari en februari 2021 volgden 752 eindgebruikers online demo’s onder de naam Boarding KompAZ. Deze sessies vulden de uitgerolde e-learnings aan en waren gericht op verschillende doelgroepen.

Beker en brooddoos

Ecoteam

We deden al heel wat in ons ziekenhuis om te werken aan onze ecologische voetafdruk (sorteren, gebruik van schoonmaakproducten met ecolabel, project rond voedselverspilling, plaatsen van zonnepanelen, optimaliseren van verlichting,...). In 2020 werd, op initiatief van enkele verpleegkundigen en directie, een ecoteam opgericht met medewerkers, leidinggevenden en directie uit verschillende departementen om adviezen te formuleren en acties te implementeren voor een duurzamer AZ Sint-Lucas. In 2021 kwam het ecoteam 2 keer samen en werd het actieplan verder opgevolgd.

In 2021 realiseerden we onder andere:

 • 10 cent korting bij het gebruik van de lunchbox van AZ Sint-Lucas of de eigen beker voor take-away in het restaurant
 • nieuwe lunchboxen voor alle nieuwe medewerkers
 • nieuwe campagne rond afvalbeleid
 • test van nieuwe afvaltorens voor scheiden van afval
 • herbruikbare waterflessen in plaats van PET-flessen
 • magazines digitaal bezorgen artsen en medewerkers

Tenslotte werd het Voka-traject voor het behalen van het Charter Duurzaam Ondernemen opgestart met vertegenwoordiging vanuit het ecoteam.

Zorg voor jou

Tijdens de COVID-pandemie richtten we een Zorg voor jou-team op, dat bestaat uit medewerkers HRM en psychologen, en dat medewerkers, artsen, leidinggevenden en teams wil ondersteunen door een luisterend oor te bieden, ruimte te geven om te ventileren, de vinger aan de pols te houden, door te verwijzen indien nodig, psycho-educatie etc. In 2021 zetten we dit project verder en bereikten we medewerkers en teams op verschillende manieren:

 • Rondgang op de afdelingen: op de afdelingen met COVID-zorg ging het Zorg voor jou-team 1 à 2 keer spontaan langs. Op andere afdelingen volgens nood.
 • Debriefing: waar nodig werden debriefings en afsluitmomenten gepland met teams.
 • Pro-actief contact met medewerkers: bepaalde groepen van medewerkers die we moeilijk kunnen bereiken op de afdeling, werden actief (telefonisch) gecontacteerd.
 • Individuele gesprekken: medewerkers die het moeilijk hadden, konden een individueel gesprek inplannen.
Mattentaartje

#julliezijngoudwaard

Omdat onze artsen en medewerkers stuk voor stuk goud waard zijn, lanceerden we de campagne #julliezijngoudwaard. Met kleine acties en attenties drukten we onze appreciatie uit voor het harde en goede werk dat ze dagelijks leveren:

 • In de zomermaanden viel er extra lekkers te rapen in het personeelsresto zoals een gratis wafel, mattentaartje of frisdrankje ...
 • Iedereen kreeg een aperobox toegestuurd met frisse drankjes en hapjes voor een tof aperitiefmomentje.
 • Medewerkers konden elkaar verrassen door via de intercom van het ziekenhuis een boodschap uit te sturen.
 • In het voorjaar kreeg iedereen een groeikaartje in de bus: nat maken, planten, water geven en genieten van een vrolijke mix van bloemetjes.
 • We maakten een budget vrij voor teambuildingsactiviteiten.
 • In september organiseerden we op ons terrein een groot Indian Summer Fest voor iedereen.
Indian Summer Fest

Nieuw directielid

Sinds 1 juli is Ludo Vereecken onze nieuwe directeur facility en technieken. Voor hij bij ons aan boord kwam, stuurde hij in UZ Gent het team aan dat de begroting van alle grote investeringen in goede banen leidt.

Extra handen aan bed

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de nood aan extra handen aan bed lanceerden we in najaar 2021 een campagne om eigen medewerkers te motiveren om collega's aan te brengen voor vacatures op de afdelingen heelkunde, inwendige, geriatrie en intensieve zorgen. We trakteerden medewerkers met een bon voor een etentje, als de aangebrachte collega na één jaar nog steeds in dienst is en een positieve evaluatie kreeg.

Nieuw loopbaanbeleid

Eind 2020 introduceerden we een nieuw, meer laagdrempelig loopbaanbeleid om interne mobiliteit binnen het ziekenhuis te faciliteren. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • We werken met laagdrempelige motivatiegesprekken in de plaats van klassieke selectiegesprekken. Medewerkers weten op voorhand wat er in het gesprek aan bod zal komen en hoe ze zich kunnen voorbereiden. Nadien krijgen ze eerlijke feedback of ze al dan niet op de loopbaanlijst komen.
 • Eigen medewerkers op de loopbaanlijst hebben voorrang ten opzichte van externe kandidaten bij vacatures.
 • Als er maar één medewerker op de loopbaanlijst staat voor een vacature, plannen we geen selectiegesprek meer en weerhouden we deze medewerker voor de vacature.

In 2021 werden alle medewerkers die op de ‘oude’ mutatielijst staan gecontacteerd en werd zo nodig een motivatiegesprek ingepland. We vulden 12 vacatures in met medewerkers op de loopbaanlijst (o.a. dagkliniek heelkunde, dagkliniek inwendige, SP cardio-pneumo, IZ, administratief-logistiek assistent).

Ontdek wat we in 2021 hebben gerealiseerd.

Bekijk de cijfers
 • © AZ Sint-Lucas
made by