Innovatie

Hybride OK8
Hybride OK2

Gloednieuwe hybride zaal in gebruik genomen

Sinds november 2021 beschikken we over een nieuwe hybride zaal: een gedigitaliseerde operatiezaal met hoogtechnologische medische beeldvorming. Zowel voor vaatheelkunde als voor orthopedische chirurgie, neurochirurgie en traumatologie levert dit een pak voordelen op.

Complexe vaatingrepen steeds minder invasief

Dr. Anneleen Stockman: “Voor de dienst vaatheelkunde is de komst van de hydride zaal een grote vooruitgang. Het grootste deel van de ingrepen is minimaal invasief waarbij gebruik gemaakt wordt van doorlichting. Door middel van een prik t.h.v. de lies worden aneurysma’s, vernauwingen of occlusies behandeld met ballondilataties en of stenting. Bij deze benadering is kwalitatieve beeldvorming van absoluut belang. In de hybride zaal is er een optimale beeldkwaliteit zodat de ingrepen preciezer kunnen uitgevoerd worden, zelfs met een mindere stralingsbelasting voor de patiënt en minder nood aan contrast. Ook op ergonomisch vlak is deze zaal een pluspunt. De tafel en toestel worden nu volledig automatisch bediend door de chirurg, zodat de verpleging niet meer hoeft te sleuren met het mobiel toestel. Hierdoor valt een hele belasting voor de verpleging weg. De zaal is ook groter dan andere operatiezalen. Het materiaal (catheters, stenten, ballonnen,…) is mooi overzichtelijk opgeborgen in ruime kasten in de zaal. Dit maakt het aangeven peroperatief gemakkelijker, sneller en sterieler."

Stockman Anneleen
Door de ingebruikname van deze nieuwe hybride operatiezaal investeert ons ziekenhuis in de uitbouw van een hoogtechnologische en veilige operatie-infrastructuur. Deze investering beantwoordt aan een steeds groter wordende uitdaging: steeds complexere vaatingrepen op een steeds minder invasieve wijze uitvoeren, met als grote voordeel dat je preciezer kan werken met toch minder contrastgebruik en minder stralingsbelasting.
- Dr. Anneleen Stockman Thorax- en vaatchirurg

Tal van toepassingen voor traumatologie en neurochirurgie

Dr. Johan van Lerbeirghe: “Implantaten plaatsen in complexe driedimensionale structuren zoals wervels of een bekken is vaak een uitdaging. Voorheen gebeurde de beeldvorming door middel van een tweedimensionale beeldversterker of fluoroscoop. De chirurg moest zich dan peroperatief aan de hand van tweedimensionale beelden een fictief beeld vormen van de correcte plaatsing van een schroef of een implantaat. In de nieuwe hybride zaal maken we voor de ingreep 3D-beelden die in real time opgeroepen worden en in alle richtingen in het steriele veld bekeken worden. Tijdens de ingreep kunnen we het zetten van een breuk of het plaatsen van platen en schroeven controleren in 3D. De robotarm draait in enkele seconden rond de patiënt. Door ingrepen in de hybride zaal te plannen met optimale beeldvorming tillen we dit soort operaties naar een hoger niveau."

Van Lerbeirghe Johan
De mogelijke toepassingen zijn zeer uitgebreid en het gebruik van de zaal zal in de toekomst alleen maar toenemen. De hybride zaal is meer dan ooit een typische evolutie en voorbeeld van het multidisciplinair samenwerken in het moderne ziekenhuis van vandaag.
- Dr. Johan Van Lerbeirghe Orthopedist
2022 07 05 15 37 18

Nieuwe assistent bij de plaatsing van knieprotheses

Wie in AZ Sint-Lucas een knieprothese nodig heeft, wordt voortaan geopereerd door de chirurg met assistentie van een robot. De robot zorgt voor een grotere precisie en een natuurlijker aanvoelen van de knieprothese.

In AZ Sint-Lucas werken alle orthopedisch chirurgen met de nieuwe robot. Deze techniek is de standaard voor totale knieprothesen in het ziekenhuis. Voor de patiënt zijn er alleen maar voordelen. De anatomie van de patiënt en de spanning van de gewrichtsbanden worden opgemeten door de chirurg en de robot. Met deze informatie wordt de beste positie van de prothese berekend. Dankzij de assistentie van de robotarm wordt het chirurgisch plan tot op 0,5mm nauwkeurig uitgevoerd. De positie van de knieprothese is volledig gepersonaliseerd en dus verschillend voor elke patiënt. Dit leidt tot minder weefselschade, minder bloedverlies, minder pijn en een snellere revalidatie. Met behulp van de robot probeert de orthopedisch chirurg een knieprothese te bekomen die natuurlijk aanvoelt.

Robot assisteert de chirurg

De robot is een bijzonder nauwkeurig hulpmiddel voor de chirurg. Het is de chirurg die uiteindelijk de handelingen uitvoert, de robot doet zelf geen invasieve handelingen. De robot moet beschouwd worden als een hyperprecieze assistent van de chirurg. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat coupes uitgevoerd met assistentie van de robot significant minder variatie vertonen dan met de conventionele techniek.

Barcodescanner1

Wacht eens even

Een afspraak in het ziekenhuis brengt bij veel patiënten heel wat stress met zich mee en dat is vaak niet alleen om gezondheidsredenen … Hoe moet ik me aanmelden? Zal ik niet verloren lopen? Ga ik lang moeten wachten? Vooral de wachttijden zijn een veelbesproken onderwerp bij patiënten. Om alles vlotter te laten verlopen, introduceerden we in 2021 een nieuw wachtzaalbeheersysteem.

In 2021 startten we met de uitrol van het nieuwe wachtrijbeheersysteem WBS, ter vervanging van het Waitmate-syteem. De dienst kinderziekten en alle dagziekenhuizen gingen als eerste van start met het nieuwe systeem. Het doel is om elke wachtzaal in het ziekenhuis uit te rusten met hetzelfde systeem. Zo maken we het voor de patiënt mogelijk om zich altijd op dezelfde manier aan te melden, ongeacht waar hij moet zijn.

Leila Vandamme (adjunct dienstverantwoordelijke centrale patiënteninschrijving) legt uit hoe het nieuwe systeem werkt. “Elke patiënt meldt zich aan via de kiosken of inschrijfbalie en krijgt dan een routebeschrijving, een QR-code en patiëntenklevers. Daarmee gaat hij naar de dienst waar hij een afspraak heeft. In de wachtzaal hangt een toestel aan de muur waar de patiënt de QR-code scant.”

Enkel scannen, niet meer aanmelden

“Aanmelden bij het secretariaat hoeft niet meer en de patiënt kan onmiddellijk plaatsnemen in de wachtzaal. Door de scanning weten de secretariaatsmedewerker en de arts dat de patiënt in de wachtzaal zit. Dat betekent dus een hoop minder werk voor de secretariaten en vermijdt ook wachtrijen aan de desk. Stel dat de patiënt in een verkeerde wachtzaal terecht is gekomen, dan krijgt hij van het scantoestel een waarschuwing. Het scherm kleurt rood en meldt dat de patiënt verkeerd is. De juiste wachtzaal komt ook op het scherm.

Het is ook mogelijk om via het scherm van het toestel weer te geven wat de vermoedelijke wachttijd is op het moment dat hij inscant. Die extra optie is niet verplicht, maar wel beschikbaar voor de diensten die het willen gebruiken.

Als de patiënt aan de beurt is, wordt hij via de schermen in de wachtzaal opgeroepen naar de juiste consultatieruimte. Als het systeem volledig uitgerold is, zal het ook mogelijk zijn om de patiënt vanuit de consultatie meteen door te verwijzen naar bijvoorbeeld radiologie of het lab en ondertussen te kunnen volgen waar de patiënt zich bevindt.

Een bijkomend voordeel van het nieuwe WBS is dat we patiëntenstromen in kaart kunnen brengen van bij de inschrijving aan de kiosk tot op het einde van de consultatie of de behandeling. We hebben nu data over het hele circuit en kunnen gerichter zoeken naar eventuele knelpunten.”

Gloednieuw elektronisch patiëntendossier

In het weekend van 8-9 mei schakelden we over naar een gloednieuw geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD), genaamd KompAZ. Samen met de Amerikaanse firma Cerner - een wereldspeler in gezondheidssoftware - hebben we het EPD zo ingericht dat alle medische gegevens altijd en overal voor alle betrokken zorgverleners beschikbaar zijn volgens de strengste normen van privacy en veiligheid. Iedereen werkt in hetzelfde dossier zodat alle stappen in het traject van de patiënt naadloos op elkaar aansluiten.

Nieuw toestel MBV1

Nieuwe CT-scanner en RX-zaal

De dienst medische beeldvorming breidde in 2021 zijn apparatuur uit met twee nieuwe toestellen en zet daarmee volop in op betere beeldkwaliteit en patiëntencomfort. De nieuwe CT blinkt uit in beeldkwaliteit, heeft een lagere stralingsdosis voor de patiënt en nog een paar andere high tech snufjes, waardoor artsen sneller en gerichter een behandeling kunnen opstarten. De patiënt ervaart vooral meer comfort: het onderzoek verloopt sneller, het toestel werkt stiller en heeft een bredere opening.

In april werd de nieuwe RX-zaal in gebruik genomen. Die is grondig verbouwd en is nu ruimer dan voorheen. De automatische en flexibele positionering van het systeem rond de patiënt zorgt voor minder herpositioneren en dus minder kans op pijn bij de patiënt en kortere onderzoekstijden. Ook met dit toestel kunnen we beelden maken met een optimale beeldkwaliteit aan een lagere stralingsdosis dan voorheen.

Beide zalen hebben ‘ambient lighting’ waardoor we de verlichting kunnen aanpassen naar de wens van de patiënt.

Ontdek wat we in 2021 hebben gerealiseerd.

Bekijk de cijfers
  • © AZ Sint-Lucas
made by