Corona

Bewerkt1 2104
Eerste vaccinatie 4

Start vaccinatie medewerkers

Op maandag 1 februari konden we eindelijk starten met de langverwachte COVID-19-vaccinatie. Medewerkers van intensieve zorgen, spoed en de COVID-afdelingen kwamen als eerste aan de beurt.

Testcentrum voor reizigers

Reizigers die een COVID-test nodig hebben voor ze vertrekken op vakantie konden vanaf juni 2021 terecht in het nieuwe testcentrum van AZ Sint-Lucas Gent.

Voor de opening van het testcentrum werd iedereen in ons lab getest, maar door extra testlokalen in te richten boven de huisartsenwachtpost, konden we onze capaciteit gevoelig uitbreiden.

Het testcentrum was elke dag open – behalve op zondag – en kon wekelijks meer dan 1000 mensen testen. In eerste instantie werden er enkel mensen getest zonder symptomen.

Coronavrij

Voor even COVID-vrij

Op 30 juni 2021 waren we, voor het eerst sinds maart 2020, even COVID-vrij. Er ging een golf van opluchting door het ziekenhuis.

AZ Sint-Lucas heeft steeds zeer veel COVID-patiënten opgevangen, zowel in de eerste als de tweede golf. Heel wat afdelingen werden leeggemaakt en opnieuw ingericht als isolatie-afdeling met strenge maatregelen en extra personeel. Op de afdeling intensieve zorgen werd verschillende keren opgeschaald. Zowel voor artsen, verpleegkundigen als ondersteunend personeel werd het een uitputtingsslag. Daarom was het een grote opluchting voor iedereen toen op 30 juni de laatste COVID-patiënt naar huis mocht. Na 473 dagen waren we eindelijk COVID-vrij. Helaas kregen we kort nadien een nieuwe golf over ons heen.

Covid care home2

CovidCare@Home

Sinds maart 2021 volgen we COVID-19 patiënten thuis op via de app CovidCare@Home van Byteflies. Op die manier kunnen ze het ziekenhuis vroeger verlaten of is zelfs een ziekenhuisopname niet nodig. Zo vermijden we dat de COVID-afdelingen te snel vol lopen en kan de patiënt in zijn vertrouwde thuisomgeving uitzieken.

De CovidCare@Home kit is een doosje dat de patiënt mee krijgt naar huis. In het doosje zit een thermometer en een zuurstofsaturatiemeter waarmee de patiënt zijn temperatuur, ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatiewaarde en hartslag kan bepalen. Deze parameters stuurt hij drie keer per dag via een beveiligde online applicatie naar het ziekenhuis. Aan de hand van een kleurencode ziet de patiënt wat er moet gebeuren:

  • Groen: alles is oké.
  • Oranje: neem je parameters opnieuw.
  • Rood: neem je parameters opnieuw en contacteer het ziekenhuis of je huisarts.

Het ziekenhuis en de huisarts kunnen de data opvolgen via een speciaal dashboard. De patiënten die in aanmerking komen voor CovidCare@Home zijn patiënten die positief testen op de spoed, maar milde symptomen hebben en perfect kunnen opgevolgd worden van op afstand. Anderzijds kunnen we patiënten die opgenomen zijn met COVID-19 vroeger naar huis laten gaan en hen via thuismonitoring verder opvolgen. Dr. Elke Goovaerts, longarts: “Wat we met de metingen vooral willen ondervangen, zijn de patiënten die op een cytokinestorm afstevenen (daling van de saturatie), bacteriële surinfecties die zich post-COVID kunnen voordoen of silent hypoxemie (lage zuurstofsaturatie zonder opvallende kortademigheid).”

De artsen van de spoed en de dienst longziekten verzorgen de opvolging via een wekelijkse beurtrol. Daar komt wat extra werk bij kijken, maar het voordeel is dat we meer bedden kunnen vrijhouden. Ook voor de huisarts is thuismonitoring een ontlasting: hij hoeft niet meer langs te gaan om de waarden op te volgen. En de patiënt kan rustig herstellen in zijn vertrouwde omgeving en mag erop rekenen dat er meteen wordt ingegrepen als er afwijkende waarden zijn.

Labo12

Testen, testen, testen

Naast de stalen uit ons eigen testcentrum, kreeg ons lab ook de stalen te verwerken van o.a.:

  • testcentrum van de Huisartsenvereniging in Jan Palfijn
  • testcentrum van de Huisartsenverenigingen in Gentbrugge
  • andere externe partijen, zoals het Wit-Gele Kruis of andere instellingen zoals psychiatrische centra.

Samen goed voor 133.141 bepalingen. Dit cijfer bevat zowel afnames in functie van reizen, als PCR-tests bij symptomatische patiënten, hoog-risico contacten, opnamescreening ...

Icoon Corona

PCR-testen in AZ Sint-Lucas

Niet-reizigers

Reizigers

Ontdek wat we in 2021 hebben gerealiseerd.

Bekijk de cijfers
  • © AZ Sint-Lucas
made by