Cijfers

Screenshot 2021 07 09 at 11 07 49

Aantal bedden

Hospitalisatie

Dagposities

Screenshot 2021 07 09 at 11 41 24

Personeel

Artsen

Medewerkers

ASO's

HAIO's

Screenshot 2021 07 09 at 11 44 46

Opnames

Klassieke opnames

Dagziekenhuisforfaits

Aantal ligdagen

Spoed

Spoedopnames

Spoedcontacten

Opnames via spoed

Aantal consultaties

Locatie

Aantal consultaties

Campus Sint-Lucas

409.692

Medisch Centrum Zelzate

16711

Medisch Centrum Aalter

987

Medisch Centrum Lochristi

6.162

Niet fysiek aanwezig (o.a. teleconsulten)

128260

Totaal

564.812

Investeren in de toekomst

Het resultaat van het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van 9.425.373 euro. De solvabiliteit (% eigen vermogen in totaal vermogen) bedraagt 4%. De liquiditeitsratio (vlotte activa/vreemd vermogen korte termijn) bedraagt 1,56. De vaste activa stijgen van 234,42 miljoen euro in 2020 naar 240,407 miljoen euro in 2021.

In 2021 bedragen de nieuwe investeringen 27,883 miljoen euro.

Bestuur

Overzicht van de leden van onze raad van bestuur, algemene vergadering, directiecomité en medische raad.

  • © AZ Sint-Lucas
made by