Patiëntenbeleving

Lego1

Goed voorbereid op je coloscopie

Onze dienst maag-, darm- en leverziekten maakte een handig filmpje waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat de patiënt moet doen ter voorbereiding van een coloscopie.

Het Mangomoment: met een klein gebaar naar warmere zorg

Een mangomoment is een klein gebaar of een onverwachte attentie waar we de patiënt een groot plezier mee doen. Omdat we deze momenten heel waardevol vinden, brachten we ze in kaart en gingen we op zoek naar het mooiste moment van het jaar.

Heel wat diensten stuurden hun Mangomoment in. Een jury koos uit alle inzendingen een top-3 en vervolgens konden alle medewerkers stemmen op hun favoriete verhaal. Het moeder-dochtermoment op Inwendige 8 kon de meeste collega's ontroeren:

Op de COVID-afdeling was er een patiënte die heel snel achteruitging en dus afscheid zou moeten nemen van haar familie. Haar dochter, die zelf aan kanker leed, had ze al twee jaar niet gezien. Ook nu was een ontmoeting tussen moeder en dochter niet mogelijk omdat een bezoek aan de COVID-afdeling een te hoog risico inhield voor de dochter en de moeder niet van de COVID-afdeling mocht. Dat moeder en dochter geen afscheid zouden kunnen nemen, was echter geen optie voor de verpleegkundigen dus werd er iets geregeld. De moeder kreeg een schort, FFP2-masker en handschoenen aangemeten en nam plaats voor de glazen deur van de afdeling. Haar dochter kwam en bleef aan de andere kant van de glazen deur staan. Wat volgde was een heel sereen en warm afscheid. Een knuffel zat er niet meer in, maar beiden met de handen op de glazen deur hebben ze nog kunnen praten.

Patiënten denken mee

In het kader van persoonsgerichte zorg en patiëntenparticipatie willen we patiënten betrekken bij de kwaliteit van onze zorg. Daarom richtten we in 2022 een patiëntenpanel op waarbij mensen worden uitgenodigd om via digitale bevragingen mee na te denken over verschillende thema’s zoals de ontwikkeling van folders, de bejegening van patiënten of de algemene verbetering van onze dienstverlening. 44 patiënten sloten zich hierbij aan. Een eerste bevraging ging over onze patiëntveiligheidskaart.

Sorry seems to be the hardest word

Open en eerlijk communiceren met patiënten en hun naasten vraagt moed, maar ook voorzichtigheid. Wat mag je zeggen en wat zeker niet? En mag je je verontschuldigen? In 2022 schreven we een nieuw open disclosure beleid uit.

Hoe goed we ook ons best doen, er loopt wel eens iets mis. De patiënt die het slachtoffer is van zo’n patiëntveiligheidsincident wil graag weten wat er gebeurd is, hoe groot de schade precies is en welke stappen het ziekenhuis zal ondernemen om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden. Maar ook de zorgverleners die betrokken zijn bij het incident kunnen aangeslagen zijn.
Daarom is een open en eerlijk gesprek tussen zorgverleners en de patiënt en zijn naasten een belangrijk aspect van kwaliteitsvolle zorg. We noemen dat open disclosure.

Om op een goede manier aan open disclosure te doen, is een duidelijk kader nodig. Een aantal koepelorganisaties zoals Zorgnet-Icuro, de Orde der Artsen, het Vlaams patiëntenplatform en de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen Assuralia staken de koppen bij elkaar om een raamwerk op te maken over communicatie met patiënten en hun naasten na een incident. Wij baseerden ons op dat raamwerk om een beleid uit te werken op maat van ons ziekenhuis. In 2022 lanceerden we de procedure en begin 2023 konden artsen en medewerkers deelnemen aan een studieavond met o.a. getuigenissen van artsen.

Vr bril4

Het leven door een VR-bril

De virtual reality-bril duikt steeds meer op in de medische wereld. Het is immers een ideale manier om patiënten te laten ontspannen of even af te leiden van hun behandeling. Ons dagziekenhuis oncologie maakt er dankbaar gebruik van.

De VR-bril kan tijdens de behandeling op het oncologisch dagziekenhuis extra comfort bieden en angstverminderend werken. We gebruiken het vooral in het dagziekenhuis voor handelingen die voorafgaan aan de chemotherapie: bloed prikken, cristapuncties, … of voor patiënten die het moeilijk hebben. Vanuit een comfortabele zetel kan de patiënt op zijn gemak alle richtingen rondkijken in een virtuele wereld. De besturing doet hij zelf aan de hand van twee controllers. We bieden drie verschillende belevingen aan. Zo kun je virtueel op reis naar de mooiste bestemmingen met Nature Treks, van tropische stranden tot wilde dieren in de savanne. In TRIPP word je ondergedompeld in een sfeer van mindfulness met bijzondere beelden, relaxerende muziek en een begeleidende stem. En wie wil kan zichzelf via Wander teleporteren naar om het even welke bestemming ter wereld.

Het gebruik van de VR-bril is mogelijk gemaakt dankzij sponsoring door OIGO, een vzw die zich inzet om het comfort van kankerpatiënten te verhogen.

Ann Sofie De Bouver
De VR-bril heeft het gewenste effect heeft. De patiënt wordt zodanig ondergedompeld in de virtuele wereld dat hij/zij de werkelijkheid even vergeet.
- Ann-Sofie De Bouver Psycholoog oncologisch begeleidingsteam
20220427 153409

Sparren met Freddy De Kerpel

Tijdens de Week van de valpreventie kwam voormalig bokskampioen en volksheld Freddy De Kerpel naar ons ziekenhuis.
Hij gaf bewegingstips en een aangepaste trainingssessie aan de patiënten van de afdeling geriatrie. Zijn boodschap? Door fit te blijven (én elke dag flink de oefeningen van je kinesist te doen) kun je een val vermijden.

Focusgroepen persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg wordt steeds belangrijker binnen de gezondheidszorg. Dat houdt in dat we meer rekening proberen houden met de persoonlijke behoeften en noden van de patiënt. Daarom gingen we in gesprek met patiënten om te weten te komen wat persoonsgerichte zorg voor hen betekent.

Persoonsgerichte zorg is zorg die afgestemd is op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt, maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft de patiënt nodig om zich goed te voelen? Om op een gestructureerde manier te kunnen peilen naar de ervaringen en ideeën van onze patiënten hierover organiseerden we focusgroepen. We stelden drie groepen samen die onder begeleiding van een externe moderator een zorgvuldig geplande discussie voerden over onderwerpen die vooraf waren vastgelegd. De interactie tussen de deelnemers is een essentieel onderdeel van de focusgroep. De deelnemers waren patiënten die het afgelopen jaar in het ziekenhuis op consultatie zijn gekomen of opgenomen zijn op een afdeling of het dagziekenhuis.

Focusgroepen leveren een schat aan informatie en inzichten op. Bij de verwerking ervan houden we natuurlijk rekening met zeer persoonlijke feedback: we kunnen nooit voor iedereen 100% goed doen. Het scansysteem is daar een goed voorbeeld van: de ene patiënt voelt zich daardoor een nummer, terwijl de andere dat net handig en efficiënt vindt. De resultaten en conclusies van de focusgroepen legden we voor op de stuurgroep persoonsgerichte zorg, die alles omzet in concrete acties.

Koesterkoffer

Ondersteuning bij sterrenkindjes

Een kindje bij de bevalling verliezen is een bijzonder ingrijpende gebeurtenis. Ouders blijven achter met een eindeloos groot verdriet. Onze vroedvrouwen zijn er vanaf het begin bij om de ouders emotioneel op te vangen en hen op weg te helpen met praktische zaken. Een checklist zorgt ervoor dat ze praktisch niets over het hoofd zien, maar ook warme zorg kunnen bieden.

Onze vroedvrouwen kregen een brief van een mama die haar zoontje had verloren na een zwangerschap van 17,5 weken. Ze was blij met de ondersteuning die ze op de verlosafdeling had gekregen, maar miste hier en daar praktische info rond het afscheid van haar zoontje. De brief was voor het verloskwartier de aanleiding om het beleid te verfijnen en te updaten. Dit resulteerde in een checklist die kan dienen als leidraad bij de zorg voor de ouders en hun familie.

Anne Van den Berghe (dienstverantwoordelijke verloskwartier): "Als begeleidende vroedvrouw moeten we goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden rond rouw bij doodgeboren kindjes. Denk aan de mogelijkheid om te begraven of cremeren (sterretjesweide, lintjesboom, een kindergrafje …), de naamgeving van het kindje, het inschakelen van psychologische ondersteuning ...
Daarnaast is het voor de verwerking belangrijk dat ouders op korte tijd veel herinneringen kunnen opbouwen en dat ze het kindje veel zien en/of vasthouden. Daarbij is de koesterkoffer van het Berrefonds (zie foto) een mooi hulpmiddel. Of een fotosessie via Boven De Wolken die veel ouders ervaren als een erg intiem moment. Sinds kort hebben we ook de brochure Sterrenkindjes over hoe
je broertjes en zusjes bij het afscheid kunt betrekken. Een werkgroep buigt zich over andere initiatieven die we nog kunnen nemen, zoals een rouwmand met allerlei info die ouders – wanneer ze er klaar voor zijn – kunnen raadplegen. Met onze ondersteuning willen we ouders op weg zetten naar een goede rouwbeleving."

IMG 4469

Mini MRI-scanner voor kinderen

Kinderen die angstig zijn voor een onderzoek in de MRI-scanner kunnen voortaan op hun gemak oefenen met een exclusief LEGO-model. The LEGO Foundation doneerde 600 modellen aan ziekenhuizen wereldwijd.

Met behulp van het nieuwe LEGO-model van de MRI-scanner kunnen zorgmedewerkers kinderen op hun gemak stellen. Al bouwend en spelend leren ze van alles over de scan die ze later ondergaan en wordt hun angst steentje voor steentje afgebouwd. Het LEGO-model bestaat uit een kamer met de MRI-scanner, een aparte kamer waar het apparaat bediend wordt door technici, een omkleedhokje en een wachtruimte.

Pijncentrum werkt mee aan project ‘We Go To Work’

Mensen die niet aan het werk zijn maar wel een latente arbeidswens hebben terug aan het werk krijgen, dat is de missie van ‘We Go To Work’. Ons pijncentrum werkt mee aan dit project samen met een team van de VDAB.

Sinds 1 januari 2022 werkt ons pijncentrum samen met het Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) van de VDAB. Dit gebeurt in het kader van het project ‘We Go To Work’, een project gesubsidieerd door het ESF (Europees Sociaal Fonds) dat loopt tot eind 2023. Met dit project wil GTB mensen die niet aan het werk zijn maar wel een latente arbeidswens hebben, bereiken en samen met hen stappen zetten richting de arbeidsmarkt. GTB helpt deze mensen bij de zoektocht naar aangepast werk. Het project is volledig vrijblijvend, kosteloos, laagdrempelig en op maat van de patiënten. Vandaag zijn er heel veel langdurig zieken die misschien wel nog terug aan de slag zouden kunnen of willen. Maar een groot deel van deze mensen weet niet goed hoe ze daar aan moeten beginnen. Ze worstelen vaak nog met bepaalde vragen of ze durven de stap naar werk niet zetten omdat de drempel te groot is.

Ook mensen met chronische pijn zijn vaak niet meer aan het werk. Het gaat over mensen die niet werken omdat ze invalide zijn, ziek zijn, een arbeidsbeperking hebben … Als zorgverlener staan we dicht bij deze patiënten en is het pijncentrum dus een goede plek om met hen in gesprek te gaan over werk. Ze kunnen hier - kosteloos - terecht met alle vragen rond werk: hoeveel ga/mag ik verdienen, ga ik nog wel kunnen werken, wat kan ik nog, hoe kan ik mijn dag zo goed mogelijk indelen …?

Sofie en Saskia, medewerkers van het pijncentrum, zetten hun schouders onder het ‘We Go To Work’-project. Zij kijken welke patiënten in aanmerking zouden kunnen komen en sturen hen door naar de twee medewerkers van GTB die wekelijks op dinsdag
langskomen in het pijncentrum om met patiënten te praten.

Saskia
Pijnpatiënten voelen zich vaak al minder goed in hun vel. Ze kunnen omwille van de pijn vaak niet meer werken maar ondanks de pijn kunnen ze wel nog iets. Mensen met een latente arbeidswens proberen we daarom terug stappen richting de arbeidsmarkt te laten zetten. Het gaat niet enkel over betaalde jobs, maar ook vrijwilligerswerk. Wij willen vooral informeren en adviseren, we willen werk en alles wat hiermee te maken heeft bespreekbaar maken, maar het is de patiënt die het tempo bepaalt.
- Saskia De Trazegnies Pijnverpleegkundige

Ontdek wat we in 2022 hebben gerealiseerd.

Bekijk de cijfers
  • © AZ Sint-Lucas
made by