Duurzaam (ver)bouwen

IMG 4814

Van AB naar A met HerA

Begin februari 2022 gaf de Vlaamse regering definitief groen licht voor de plannen voor een nieuwe vleugel. Eind mei gingen de grote afbraakwerken van start. De huidige AB-blok voldoet niet langer aan de hedendaagse bouwnormen en wordt deels afgebroken en vervangen door een nieuwbouw en deels gestript en grondig gerenoveerd.

Door de realisatie van dit project willen we toekomstgericht en duurzaam investeren in betrouwbare zorg voor onze patiënten. Tegelijk wordt ook de flow voor patiënten, bezoekers, personeel en logistiek herbekeken en geoptimaliseerd. Zo komt er een nieuwe cluster moeder-kind met niet alleen een nieuw verloskwartier maar ook een nieuwe neonatologie die veel ruimer zal zijn en meer comfort biedt aan de ouders. Ook de consultatieruimtes van de gynaecologen krijgen een nieuwe plek. Samen zal dit aansluiten op de bestaande materniteit.

Verder komt er ook een nieuwe PAAZ-afdeling (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) met aansluitend een dagcentrum en nog een nieuwe, moderne verpleegafdeling met 30 bedden. Tenslotte krijg ook de dienst nucleaire geneeskunde een nieuwe stek in het nieuwbouw gedeelte van het bouwproject.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is van groot belang voor de nieuwe A-blok. We bouwen energie-efficiënt en voldoen op vraag van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) aan de meest strenge criteria op vlak van energie en duurzaamheid.

HerA

Het bouwproject krijgt de naam HerA. Daar zijn twee redenen voor: de Griekse godin Hera staat symbool voor vruchtbaarheid en begeleidt de geboorte van het kind. Dit verwijst naar het verloskwartier en de materniteit. Daarnaast is A de kenletter van de psychiatrische zorg. Dit is de link naar de PAAZ die ook een nieuw onderkomen vindt in de nieuwe vleugel.

De werken zullen gefaseerd verlopen om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen. Tegen begin 2024 zullen alle betrokken diensten verhuisd zijn.

  • Verbouwing1
  • Blikvanger
  • Verbouwing6
  • Verbouwing5
  • © AZ Sint-Lucas
made by