Medewerkers

Rudi en opvolgster6

Onze dienst spoedgevallen: de collega's van morgen

De laatste jaren groeide onze spoedgevallendienst uit tot een toonaangevende dienst binnen zijn discipline. Voor velen is onze dienst het eerste contact met het ziekenhuis. Ons team haalt dan ook alles uit de kast voor onze patiënten.

Nieuwe collega's, nieuwe ambities

Ons ziekenhuis verwelkomde in 2022 maar liefst vier nieuwe urgentie-artsen. Toenmalig diensthoofd Dieter Devriese: ‘Door gemotiveerde en ambitieuze collega’s aan te trekken en volop in te zetten op teaching en technische innovatie, bewijzen we dat urgentiegeneeskunde een hoeksteen van de moderne ziekenhuisgeneeskunde vormt.’

Dr. Bob De Keyser: ‘Het hart en de sterkte van onze dienst is ongetwijfeld de goed geoliede ploeg van artsen en verpleegkundigen die hier dagelijks het beste van zichzelf geven. Maar het is ook fijn om terug te kunnen vallen op de ruimere expertise aanwezig in ons ziekenhuis.’

De collega's van morgen opleiden

Onze spoedgevallendienst is een drukbezochte opleidingsplaats voor studenten, assistenten en huisartsen in opleiding.
‘Centraal in onze visie als opleidingscentrum, staat de verankering van recente wetenschappelijke inzichten om tot een betere zorg te komen’, aldus dr. Philippe Leune. ‘Elke arts in opleiding wordt dagelijks gekoppeld aan een vast staflid. Deze een-op-een begeleiding garandeert dat onze jongere collega’s op een veilige manier kunnen werken. Dankzij het feit dat huisartsen in opleiding nu ook stage kunnen lopen op onze dienst, hopen we een brug te kunnen slaan met de huisartsenwachtpost, waar veel van deze jonge collega’s later nog aan de slag zullen gaan’.

Spring fest

Niets zo leuk als een feestje om ‘onze’ dag, de dag van de medewerker, te vieren. We staken ons personeelsresto in een fleurig kleedje en trommelden een traiteur op om lekker voor ons te koken. Op het menu: een frisse burrata, een ‘haute’ dog en een pittige pasta. Wie nadien nog plaats had voor een dessertje, kon van een verrukkelijk ijsje smullen. Gezellig, samen met je collega’s genieten van zo’n traktatie!

Hoe tevreden zijn onze medewerkers?

In het voorjaar van 2022 vroegen we via een tevredenheidsmeting de mening van onze medewerkers en artsen. We peilden naar de tevredenheid op basis van 15 thema’s die een grote impact hebben op de tevredenheid op het werk (o.a. jobinhoud, samenwerking, sfeer, werkmiddelen, loon- en arbeidsvoorwaarden …). Daarnaast besteedden we in de meting extra aandacht aan zowel fysiek als psychisch welzijn.

Als ziekenhuis is het onze missie om betrouwbare zorg te leveren aan patiënten. Maar minstens even belangrijk is dat we ook betrouwbare zorg geven aan onze medewerkers. De afgelopen jaren hebben alle medewerkers grote inspanningen geleverd. De coronacrisis zorgde voor veranderingen, onzekerheden en extra werkdruk. Dat zagen we ook weerspiegeld in de resultaten van de tevredenheidsmeting. Met die resultaten aan de slag gaan, vinden we daarom bijzonder belangrijk. Op basis van de resultaten werkten we acties uit op twee niveaus: op ziekenhuisniveau en op teamniveau.

Ziekenhuisbreed

Het is belangrijk dat de acties die we nemen impact hebben. Daarom willen we de acties samen met de medewerkers vastleggen en ze van onderuit laten groeien. Dat een participatieve aanpak is wat medewerkers willen, bleek ook uit de tevredenheidsmeting. Daarom organiseerden we in het najaar een intensieve week met workshops en sessies rond een aantal belangrijke thema’s zoals sfeer, werkdruk, professionele groei, werktijden en uurroosters ...

Op teamniveau

Naast de ziekenhuisbrede resultaten waren er ook rapporten op teamniveau. De resultaten daarvan werden door de leidinggevenden toegelicht op een teamoverleg. Daarna konden teams erover in gesprek gaan met elkaar en een actieplan opmaken. In de zomer van 2023 is een tussentijdse evaluatie gepland waarbij de teams bekijken welke actiepunten goed lopen, bijgestuurd of nog opgestart moeten worden.

#kiesvoordezorg

Er is nood aan extra handen in de zorg. Ook bij ons is het soms moeilijk om vacatures voor verpleegkundigen ingevuld te krijgen. Gelukkig zijn er elk jaar mensen die na een carrière in een soms heel andere sector of functie beslissen om over te stappen naar een job in de zorg en starten met de opleiding tot verpleegkundige.

Opnieuw gaan studeren is geen evidente keuze. Want hoe ga je werken en je gezinsleven combineren met studeren? Of ga je stoppen met werken om je te kunnen focussen op die nieuwe studie? Maar hoe ga je dat dan financieel bolwerken? Gelukkig bestaan er vandaag enkele projecten die mensen ondersteunen in hun keuze om alsnog verpleegkunde te gaan studeren.

Kris Sorgeloos (medewerker P&O): “Het Sociaal Fonds voor de Privéziekenhuizen beschouwt het tekort aan verpleegkundigen in de privéziekenhuizen als een prioriteit. Vandaar dat het fonds een deel van haar middelen inzet om werknemers aan te moedigen een diploma verpleegkunde te behalen.” Kandidaat-verpleegkundigen kunnen in één van deze drie projecten instappen:

#kiesvoordezorg

Wie vanuit een andere sector de overstap naar de zorg wil maken, kan een betaald opleidingstraject volgen in dienst van een werkgever uit de zorgsector. Wanneer het diploma wordt behaald, kun je meteen in dienst blijven van die werkgever. In september 2021 zijn in AZ Sint-Lucas dankzij dit project vijf personen gestart aan de opleiding. In 2022 waren het er twaalf.

Project 600

Project 600 richt zich tot mensen die reeds in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC330) tewerkgesteld zijn en verpleegkundige of zorgkundige willen worden. De deelnemers aan dit project kunnen voltijds studeren en behouden tijdens hun opleiding hun loon. Jaarlijks nemen een viertal medewerkers deel aan dit project.

Project 360/ ‘Opstap naar verpleegkunde’

Dit project richt zich tot mensen die tewerkgesteld zijn in een ziekenhuis of woonzorgcentrum dat deel uitmaakt van PC 330 en de opleiding tot verpleegkundige willen volgen. Werken en studeren worden in dit project gecombineerd. Deelnemers krijgen bijkomend vormingsverlof en de terugbetaling van hun inschrijvingskosten. In 2021 waren er vanuit AZ Sint-Lucas een 14-tal deelnemers aan dit project.

Voetreflexologie

Wel in ons vel!

Alle initiatieven die AZ Sint-Lucas neemt rond een veilige en gezonde werkplek zijn gebundeld in het wel-in-je-vel-plan. We startten 2022 met een zeer uitgebreid en divers open aanbod voor onze medewerkers. Op het programma onder andere:

 • Full Body Circuit: core- en krachttraining
 • Weet wat je eet: wat staat er op voedingsetiketten en hoe maak je gezonde keuzes?
 • Boost your mindset: werken aan je mentale, fysieke, emotionele én sociale veerkracht
 • 60 dagen zelfzorg met Nina Mouton
 • Voetreflexologie, stoelmassage en Japanse nek- en gezichtsmassage

Op ons intranet zijn er doorlopend interessante webinars en online initiatieven voor medewerkers rond veerkracht, ontspanning, etc beschikbaar. Op ons eigen YouTube-kanaal staan filmpjes en geluidsfragmenten die medewerkers thuis kunnen bekijken met o.a. workouts, yogasessies, mindfulnessoefeningen, ademhalings-en ontspanningsoefeningen, etc.

HR Café

Onze dienst P&O organiseerde een eerste HR-café: een brainstorm op café over welzijn in AZ Sint-Lucas. Onze cafégangers dachten bij een verfrissend drankje mee na over initiatieven rond gezondheid en veiligheid.

Kies je koers

Als duurzame onderneming willen we onze artsen en medewerkers aanzetten tot duurzame mobiliteitskeuzes. Het autominderen lukt al aardig. Op onze cijfers over woon-werkverkeer zien we een duidelijke tendens naar meer fietsers en minder wagengebruik. Eind 2022 lanceerden we ook ons fietsleaseplan. Een klein zetje voor wie nog twijfelt over de aankoop van een (elektrische) fiets.

We leveren de laatste jaren al heel wat inspanningen om duurzaam woon-werkverkeer (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer) te promoten:

 • Medewerkers krijgen een maximale fietsvergoeding van 0,25 euro/km.
 • Onze fietsenstallingen werden uitgebreid en/of vernieuwd.
 • Pendelen met het openbaar vervoer kan via een derdebetalersregeling, waarbij de kost volledig wordt betaald voor het ziekenhuis.
 • Wie al eens wou proeven van woon-werkverkeer met een speedpedelec of elektrische (bak)fiets kon via de Fietskaravaan gedurende 3 weken een fiets gebruiken. Wie De Lijn of de NMBS wou uittesten, kon een gratis probeerpas krijgen.
 • Andere kleine acties zoals een fotowedstrijd met de partnerziekenhuizen, een workshop fietsherstelling, iets
  lekkers voor de fietsers, oefensessies fietsvaardigheid …

We zien in de cijfers dat onze inspanningen vruchten afwerpen en meer en meer collega’s de overstap maken naar duurzaam transport. Zo zien we een sterke stijging van medewerkers die de fiets als hoofdtransportmiddel nemen. Maar er zijn helaas nog veel medewerkers die op een relatief korte afstand van AZ Sint-Lucas wonen en toch de auto gebruiken. Met ons fietsleaseplan hopen we daar verandering in te brengen. In november organiseerden we een eerste infosessie. 208 medewerkers sprongen meteen op de kar en dienden een dossier in. In januari 2023 konden de eerste fietsen al in het verkeer!

Escape1

De Code van Lucas

Wie kraakt als eerste ‘De Code van Lucas’? Dat was eind 2022 een hot topic onder artsen en medewerkers van AZ Sint-Lucas. #ANT Escape Rooms bouwde een professionele escape room waar teams om de beurt streden voor de titel van snelste team.

Na een inbraak in het ziekenhuis zijn verschillende veiligheidsmaatregelen geactiveerd waardoor het systeem plat ligt. De missie is om het systeem weer online te krijgen. In de escape room bevindt zich ook een patiënt, maar wie is dat? Hij zal zo snel mogelijk geïdentificeerd moeten worden om de juiste zorgen te krijgen. Wie kraakt als eerste de Code van Lucas?

Het spelen van de ‘De Code van Lucas’ is niet alleen leuk, spannend en ideaal als teambuilding. De escape room is ook opgebouwd rond heel wat veiligheidsthema’s die voor een ziekenhuis belangrijk zijn, zoals medicatieveiligheid, handhygiëne, cybersecurity, veilige identificatie, enz. Er is ook aandacht voor de beleving van de patiënt. Al deze elementen werden gecombineerd tot een spannend spel dat door iedereen kan gespeeld worden, van schoonmaak tot artsen.

Zo’n honderd teams speelden het spel. Niet iedereen raakte even snel weer buiten maar over de inhoud van het spel waren de deelnemers eensgezind: het was uitdagend én leuk. Daar zijn de geproduceerde decibels een mooi bewijs van: er is behoorlijk wat afgelachen en geroepen. Teamwerk is één van de sleutels om het spel succesvol te voltooien en onze medewerkers hebben bewezen dat het op dat vlak echt wel snor zit. Sommige teams werken ontzettend efficiënt samen en hebben bijna geen woorden nodig om elkaar te verstaan.

Godvd Slachting Profile Pic

God van de Slachting

Voor de tweede keer stonden vier artsen van AZ Sint-Lucas Gent in oktober 2022 op de planken in een voorstelling voor drie goede doelen. Ze speelden ‘God van de Slachting’, een tragische komedie die ontaardt in heftig verbaal geweld.

Na hun opvoering van Het Diner in 2019 hadden onze artsen de smaak goed te pakken. In 2022 stonden ze dan ook voor de tweede keer samen op de planken onder de begeleiding van regisseur Lucas Tavernier. Ze brachten het stuk ‘God van de Slachting’ van Yasmina Reza. De opbrengst van de voorstellingen ging naar drie goede doelen: de vzw’s H.E.L.P., Touché en Revive.

In ‘God van de Slachting’ verandert een beschaafde conversatie tussen twee koppels al gauw in een snedige woordenwisseling die ontaardt in heftig verbaal geweld. De voorbereiding was voor de artsen ook bijzonder heftig.

Birgitte Vangehuchten, anesthesist: ‘Ik ben heel blij met mijn rol en beleef er veel spelplezier aan. Ik hoop dan ook dat ik dit kan overbrengen en het publiek kan laten voelen. Tekstkennis is in dit stuk enorm belangrijk, de timing moet gewoon perfect zijn: ik heb me vaak toch even moeten afzonderen om in alle rust te studeren."

Marianne Lippens, nuclearist: ‘Na vele repetities waarin hard gewerkt wordt, is het zalig om te voelen dat het begint te lukken. Iedereen kneedt zijn personage, de tekst gaat vlotter, we geraken beter op mekaar ingespeeld en we leven toe naar de voorstellingen."

De acteurs: Marianne Lippens (nuclearist), Koen Willems (psychiater), Birgitte Vangehuchten (anesthesist) en Harald Peeters (maag-darmspecialist).

Helden van hier

Eén jaar lang ging een cameraploeg mee met de spoedartsen en verpleegkundigen van AZ Sint-Lucas op de plaatsen waar het noodlot toesloeg: een verkeersongeval op een drukke autostrade, een werkongeval in een grote fabriek of een plots orgaanfalen bij een patiënt thuis. De adrenaline van elke interventie vanuit het perspectief van de hulpverleners is voelbaar tot in de huiskamer.

In de reeks ‘Helden van Hier: De MUG’ kregen de kijkers een unieke blik achter de schermen van ons ziekenhuis. Het team van artsen en verpleegkundigen dat werd gevolgd is jong maar uiterst gemotiveerd en professioneel. Elk persoon is uniek. Zo is er arts David, die naast zijn fulltime job als MUG-arts ook zijn eigen bier op de markt heeft. Of Soufia, een arts-specialist in opleiding die een punt zette achter haar professionele danscarrière en terug achter de schoolbanken kroop om spoedarts te worden.

 • © AZ Sint-Lucas
made by