Samenwerking

MUG2

Percutane hartklepbehandelingen: TAVI

In de behandeling van hartklepaandoeningen zien we een shift van klassieke cardiale heelkunde naar percutane behandelingen die minder invasief zijn. Het grote voordeel is de kortere revalidatieduur voor de patiënt. Daarnaast kunnen hoog risicopatiënten die niet in aanmerking komen voor klassieke heelkunde alsnog behandeld worden met deze nieuwe technieken. We werken nauw samen met het UZ Gent voor deze behandelingen.

De klepinterventie die op heden het meest op punt staat, is de TAVI of Transcatheter Aortic Valve Implantation. Bij deze
procedure prikken we een perifere arterie aan (meestal de arteria femoralis), waarna we een biologische aortaklepprothese via een katheter opschuiven tot in het hart en die door middel van een ballon openblazen in de zieke, vernauwde aortaklep. Een TAVI kan worden overwogen bij patiënten met een ernstige aortaklepstenose die geen goede kandidaat zijn voor klassieke heelkunde. Enerzijds omwille van een gevorderde leeftijd, anderzijds omwille van een hoog operatief risico op basis van comorbiditeit. Wetenschappelijk heeft TAVI in grote studies aangetoond non-inferieur te zijn aan een klassieke aortaklepvervanging. Na de diagnose van ernstige aortaklepstenose via echocardiografie, verrichten we een specifieke CT-scan die de volledige aorta, aortaklep en iliacale vaten in beeld brengt, om te bekijken of de klep technisch geplaatst kan worden via percutane weg.
Daarnaast worden de klassieke preoperatieve onderzoeken uitgevoerd. Het dossier van de patiënt wordt vervolgens in een multidisciplinair TAVI-team geëvalueerd.

De implantatie van een TAVI duurt 60 tot 90 minuten. Een TAVI wordt tegenwoordig onder lokale anesthesie geplaatst, waarbij de patiënt wakker blijft tijdens de procedure. De dienst hart- en vaatziekten van AZ Sint-Lucas heeft een goede samenwerking met het TAVI-team in het UZ Gent. De preoperatieve screening en uitwerking voor TAVI gebeurt in ons centrum. De implantatie van de klep vindt plaats in het UZ Gent door het TAVI-team, aangevuld met één van onze interventiecardiologen. In de postoperatieve fase wordt de patiënt verder in ons hartcentrum opgevolgd.

Expertise bundelen rond pelviene oncologie

Sinds eind 2021 werken AZ Sint-Lucas en UZ Gent nauw samen op het gebied van de pelviene oncologie. Ze bundelen hun expertise om patiënten in de ruime regio rond Gent nog beter te kunnen behandelen.

De pelviene gynaecologische oncologie behandelt tumoren die voorkomen ter hoogte van de baarmoederhals, de baarmoeder, de eierstokken en eileiders, de vagina en de schaamlippen. “Het zijn stuk voor stuk veeleer zeldzame tumoren, maar samen vormen we een grote speler op het vlak van pelviene oncologie”, zegt gynaecoloog-oncoloog dr. Rawand Salihi. De beslissing om samen te werken was bovendien een logische stap binnen het Ziekenhuisnetwerk Gent dat in 2020 opgestart is.”

“Samen zijn we beter in staat om patiënten in de ruime regio rond Gent en Zeeuws-Vlaanderen te behandelen”, vertelt gynaecoloog-oncoloog dr. Adriaan Logmans. “In tegenstelling tot Nederland is in België de pelviene oncologie namelijk niet gecentraliseerd waardoor elk ziekenhuis dit mag aanbieden. Dat maakt dat Nederlandse ziekenhuizen steeds op zoek zijn naar goede partners om op dit gebied samen te werken."

Dr. Rawand Salihi: “Het uiteindelijke doel van de samenwerking is een centralisatie van de pelviene gynaecologische oncologie. Zowel in AZ Sint-Lucas als in UZ Gent werken we in een multidisciplinair team omdat het heel belangrijk is dat er niet enkel gekeken wordt naar de ziekte zelf maar dat patiënten ook ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld een psycholoog en een oncologisch verpleegkundige. Momenteel werken de multidisciplinaire teams van AZ Sint-Lucas en UZ Gent nog zelfstandig, maar idealiter wordt dit op termijn één geïntegreerd team dat op de twee campussen actief is.”

Dr. Rawand Salihi: “Dankzij de samenwerking zien we meer patiënten en bouwen we zo nog meer ervaring op. Zowel prof. dr. Tummers van UZ Gent, dr. Logmans en ikzelf hebben ons volledig toegelegd op de pelviene oncologie. Dat is voor zeldzame ziektes zoals deze heel belangrijk. Ook in studies werd reeds aangetoond dat ziekenhuizen die grotere aantallen zien, het beter doen. Er zijn in de pelviene oncologie slechts een beperkt aantal behandelingsmogelijkheden. Dankzij deelname aan studies kunnen we onze patiënten snel toegang geven tot nieuwe therapieën. Het kan bijvoorbeeld gaan over immunotherapie, een therapie die nog niet vaak gegeven wordt bij de gynaecologische tumoren omdat het een zeldzame ziekte is en het minder frequent gebruikt kon worden. Maar via studies kunnen we dat nu wel aan patiënten aanbieden. Dankzij de samenwerking tussen AZ Sint-Lucas en UZ Gent kunnen we meer patiënten toegang geven tot deze studies en behandelingen.”

Nieuwe MUG-wagens

AZ Jan Palfijn Gent en AZ Sint-Lucas Gent investeerden in 2 gloednieuwe MUG-wagens om patiënten nog sneller en beter uitgerust te helpen. De nieuwe BMW’s zijn sinds begin november 2022 op de baan en bedienen het volledige centrum en noorden van Gent.

De nieuwe wagens bezegelen ruim 20 jaar samenwerking tussen beide ziekenhuizen. De keuze viel voor het eerst op BMW type X5, een voertuig dat tegen een stootje kan met voldoende pk’s en 4x4 aandrijving om altijd snel en veilig door het verkeer te bewegen. Cruciaal, want als het gaat om mensenlevens telt elke seconde. Deze BMW X5-voertuigen zijn uitgerust met de laatste technologische snufjes, zoals een beter uitgeruste radio en een borstcompressiesysteem. Die pomp zorgt voor elektrisch aangedreven, effectieve, consistente en ononderbroken compressies tijdens de reanimatie van een patiënt. Dat reanimatietoestel neemt tijdens de rit in de ambulance het pompen over van de hulpverleners. Dit verhoogt de veiligheid van de hulpverleners tijdens het transport van de patiënt.

  • © AZ Sint-Lucas
made by