Medewerkers

Broos1

Nieuw loopbaanbeleid

Eind 2020 lanceerden we een nieuw, meer laagdrempelig loopbaanbeleid om interne mobiliteit binnen het ziekenhuis te faciliteren. Om het nieuw loopbaanbeleid vorm te geven gingen we aan de slag met de info uit exitgesprekken, input uit bevragingen en focusgroepen rond het werkgelegenheidsplan 2019, de feedback die we kregen in loopbaangesprekken en onze vaststellingen rond de re-integratie van langdurig zieke medewerkers.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • We werken met laagdrempelige motivatiegesprekken in plaats van klassieke selectiegesprekken. Medewerkers weten op voorhand wat er in het gesprek aan bod zal komen en kunnen zich daarop voorbereiden. Daarna krijgen ze eerlijke feedback of ze al dan niet op de loopbaanlijst komen.
 • Eigen medewerkers op de loopbaanlijst hebben voortaan voorrang op externe kandidaten bij vacatures.
 • Als er slechts één medewerker op de loopbaanlijst staat voor een vacature, moet er geen selectiegesprek meer gepland worden en wordt deze medewerker weerhouden voor de vacature.
Apotheek

Duurzaam woon-werkverkeer

Met zoveel mogelijk op de fiets, de tram, de bus of de trein; dat is onze doelstelling voor de komende jaren. In oktober 2020 maakten we onze medewerkers met verschillende acties al warm om voor duurzaam woon-werkverkeer te kiezen. Van alle medewerkers en artsen in ons ziekenhuis komt ongeveer 72% hoofdzakelijk met de wagen naar het werk. 18% kiest voor de fiets en ongeveer 8% neemt het openbaar vervoer. 1,5% komt te voet naar het ziekenhuis. Nog geen derde kiest dus altijd voor een duurzaam vervoermiddel.

Dat kan verschillende redenen hebben: afstand naar het werk, kinderen die onderweg worden afgezet op school of in de crèche, heel vroeg of heel laat beginnen ... Redenen genoeg om voor comfort te kiezen en de auto van stal te halen. Toch zijn we ervan overtuigd dat heel wat medewerkers hun woon-werktraject evengoed op een alternatieve manier kunnen afleggen zonder aan flexibiliteit in te boeten. Wie bijvoorbeeld dichtbij het ziekenhuis woont, kan het zeker proberen. Met heel wat leuke initiatieven probeerden we twijfelaars over de streep te trekken: we organiseerden een foto-actie rond duurzaam transport met de andere ziekenhuizen uit ons netwerk, we deelden probeerpassen uit van De Lijn, medewerkers konden via de Fietskaravaan gedurende drie weken een elektrische (bak)fiets of speedpedelec testen, we trommelden een fietshersteldienst op, we daagden o.a. het directiecomité om duurzaam naar het werk te komen en lieten medewerkers raden hoeveel duurzame kilometers ze aflegden …

Ondertussen werd ook de fietsinfrastructuur onder handen genomen. Er kwamen meer én bredere fietsenstallingen.

Beker en brooddoos

Ecoteam verkleint ecologische voetafdruk

In 2020 zag ons ecoteam het licht. Het ecoteam formuleert adviezen en neemt acties om de ecologische voetafdruk van het ziekenhuis te verkleinen. Dat kan gaan over omgaan met afval (correct sorteren, afval verminderen ...), energieverbruik (minder verbruiken, duurzame energiebronnen ...), waterverbruik, voedselverspilling, CO2 uitstoot, aankopen van duurzame producten ...

Enkele realisaties:

 • De afvalinstructies kregen een grondige opfrisbeurt zodat iedereen goed weet wat en hoe te sorteren.
 • Sinds november 2020 krijg je geen plastic zakje in het personeelsrestaurant, de broodjeszaak of bistro. Daarmee sparen we zo’n 30.000 zakjes per jaar uit.
 • Op dag van de medewerker 2020 kreeg elke medewerker een stoffen zak, beker en brooddoos. Met de herbruikbare beker en brooddoos krijg je korting in het personeelsrestaurant op soep of pap of de salad bar.
 • Ons personeelsmagazine Lopend vuur is sinds oktober 2020 digitaal beschikbaar voor wie papier wil uitsparen.
 • Optimalisatie van de stock op de afdelingen.
 • We lanceerden een intranetpagina met tips en de mogelijkheid om verbeterideeën aan te brengen en good practices uit te wisselen tussen afdelingen.
 • Optimalisatie van de verlichting in campus Molenaarsstraat (administratief gebouw)

Er gebeurde ook heel wat voorbereidend werk voor de acties die in 2021 gepland staan, zoals vooronderzoek in het kader aankoopdossiers (bv. vervanging van de PET-waterflessen, plastic zakken voor patiëntenkledij en recycleerbare RMA-vaten, budget voorzien voor de installatie van waterfonteinen).

In 2021 wordt het actieplan verder gerealiseerd en onderzoeken we hoe duurzaamheid verder deel kan uitmaken van onze strategische doelstellingen.

Digitaal leren

In 2019 kochten we een nieuw e-learningpakket aan, dat we in 2020 ziekenhuisbreed voorstelden. Via e-learning bereiken we op een efficiënte manier een groot aantal medewerkers. Ze kunnen waar en wanneer ze willen via e-learning aan de slag. Door de integratie in eBloxHR is er een betere en transparantere opvolging. Alle verplichte e-learnings (bv. noodplan, veilige voeding, (ontslag)medicatie, agressie kregen een nieuw jasje. Medewerkers vinden ze in hun vormingsoverzicht.

Vanaf oktober 2020 legden we de focus op de ontwikkeling van e-learnings rond het nieuwe elektronische patiëntendossier. In november en december rolden we 4 e-learnings uit: KompAZ algemeen voor medewerkers, KompAZ algemeen voor artsen, anamnese en bedplanning.

Werken in AZ Sint-Lucas

Het aantal kandidaten dat bij ons wil komen werken zit in stijgende lijn. Ze vinden meer en meer de weg naar ons ziekenhuis via sociale media.

Rekruteringskanaal

Rekruteringskanaal

2018

2019

2020

Totaal aantal kandidaten

1889

2338

2536

Via website

1299

1491

1552

Via vdab.be

244

320

282

Mond-aan-mondreclame

212

285

316

Sociale media

122

210

320

Veiligheidsdagen54

Wel in ons vel!

Alle initiatieven die AZ Sint-Lucas neemt rond een veilige en gezonde werkplek zijn gebundeld in het wel-in-je-vel-plan. We startten 2020 met een zeer uitgebreid en divers open aanbod voor onze medewerkers. Toen kwam corona op het toneel en moesten we noodgedwongen knippen in onze ‘real life’ sessies. Er kwam een leuk online aanbod in de plaats. Deze vormingen en workshops in het kader van psychosociaal welzijn konden nog doorgaan:

 • Yoga
 • Omgaan met stress en burn-out voor leidinggevenden
 • Gelukgewoontes op het werk
 • Sterker met stress
 • Mindfulness@work
 • De (mentale) impact van de coronacrisis en hoe ermee verder (3 sessies)

Op ons intranet kwam er een pagina ‘wel in je vel online’ met interessante webinars en online initiatieven voor medewerkers rond veerkracht, ontspanning, etc. Op ons eigen YouTube-kanaal plaatsten we filmpjes en geluidsfragmenten die medewerkers thuis konden bekijken met o.a. workouts, yogasessies, mindfulnessoefeningen, ademhalings-en ontspanningsoefeningen, etc.

Nieuwe directieleden

In 2020 verwelkomden we drie nieuwe directeurs.

 • Op maandag 31 augustus startte An Stragier als nieuwe financieel en administratief directeur. Ze was al een tiental jaar als financieel directeur actief in de ziekenhuiswereld. In AZ Sint Elisabeth te Zottegem was ze verantwoordelijk voor de diensten onthaal, medisch secretariaat, facturatie en boekhouding. Daar stond ze ook in voor de beleidsinformatie, de begroting en het algemeen financieel beheer. De afgelopen jaren heeft ze er als directielid veel veranderingen mee mogen begeleiden zoals de NIAZ-accreditatie, de migratie naar een nieuw elektronisch patiëntendossier en de recente evolutie naar de ziekenhuisnetwerken.
 • Dr. Katrien De Ketelaere is sinds 2 mei 2020 onze nieuwe medisch directeur. Zij volgt dr. Dirk Maes op die eind 2019 aan de slag ging als algemeen directeur. Dr. De Ketelaere werkt sinds 2009 als gynaecologe in AZ Sint-Lucas en was sinds maart 2016 actief als medisch diensthoofd van de chirurgische diensten.
 • Jan Valgaeren kwam in april 2020 aan boord als directeur facility & technieken ad interim. Hij neemt deze functie waar in afwachting van een nieuwe directeur. Jan was eerder werkzaam als bedrijfskundig directeur in ZOL Genk en algemeen directeur van Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik.

Afdelingsgericht coachen

Onze expertverpleegkundigen gaan sinds 2020 afdelingsgericht aan de slag. Nick Van Der Eecken (fixatieverpleegkundige) legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

“We bekijken de themascans en op basis daarvan beslissen we op welke afdelingen we aan de slag gaan. Na een gesprek met de dienstverantwoordelijke starten we een afdelingsgerichte coaching op. Dat is een soort mini-onderzoek met een pre-meting, een interventie en een post-meting. Zo zijn we drie maanden aanwezig op de afdeling. De eerste maand doen we een pre-meting, waarbij we observeren hoe het fixatiebeleid wordt uitgevoerd. Tijdens de tweede fase doen we een actieve coaching. Daar ontwikkelden we een affiche met alle richtlijnen. Die bespreken we samen met het hele team en daarna blijven we op de afdeling aanwezig om de uitvoering op te volgen en eventueel bij te sturen. Tijdens de laatste maand observeren we opnieuw om een evaluatie te kunnen opmaken. Doordat we zo intensief samenwerken met één afdeling kunnen we bijvoorbeeld ook gemakkelijker vaststellen welk materiaal ze nog nodig hebben.

Natasha Vanhove (pijnverpleegkundige): “Via het afdelingsgericht coachen kunnen we echt tijd maken om mensen één op één te begeleiden en de focus ligt volledig op één afdeling. We nemen het thema samen met het team grondig onder de loep en zo komen ook onderliggende problemen naar boven die anders niet snel op de voorgrond zouden treden. Het hele team is mee en zo kunnen we gemakkelijker samen werken aan verbetering. Over het algemeen wordt het afdelingsgericht coachen zowel door de afdeling als door ons als expert op een positieve manier ervaren. Een welverdiende pluim voor de afdelingen die al zo goed meewerkten. Dankzij hun positieve inzet en samenwerking zijn wij alvast overtuigd om het afdelingsgericht coachen het komende jaar verder te zetten.”

Ontdek wat we in 2020 hebben gerealiseerd.

Bekijk hier de cijfers
 • © AZ Sint-Lucas
made by