Innovatie

Medische beeldvorming
Komp AZ groepje

KompAZ: een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier

Het implementeren van een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD) is één van de topprioriteiten in het strategisch plan van AZ Sint-Lucas: het vormt immers een fundament voor het leveren van veilige en kwalitatieve zorg.

De keuze viel op de Millenniumoplossing van de Amerikaanse firma Cerner. Om de implementatie in goede banen te leiden, werd het project KompAZ gestart. De zes basisprincipes van het project zijn: samenwerken, efficiënt, over de muren heen, toekomstgericht, veilig & verbeteren en patiënt centraal.

Een uitgebreid team van teamleiders, analisten en experts ging aan de slag in verschillende werkgroepen om het nieuwe EPD van nul op te bouwen. Voor de opvolging van het medisch luik werd een validatieteam opgericht van een 20-tal artsen van verschillende disciplines aangevuld met mensen van IT. Zij kregen demo’s te zien, valideerden beslissingen die genomen werden en vroegen om bijkomende aanpassingen.Het dossier werd opgebouwd rond de patiënt aan de hand van verschillende patient journeys. Een EPD moet namelijk aansluiten op de processen van onze organisatie én op de reis die de patiënt maakt door heen het ziekenhuis met daaraan gekoppeld alle afdelingen die hij doorloopt en alle activiteiten die nodig zijn om dat te realiseren. Zo’n patiëntentraject brengt in kaart wat de interacties zijn tussen de verschillende gebruikers van het patiëntendossier: artsen, verpleegkundigen, paramedici en welke informatie gedeeld moet worden. Die aanpak zorgt ervoor dat we kunnen spreken over een geïntegreerd patiëntendossier.

Na de ontwerp- en bouwfase werd er zeer grondig getest op het vlak van systemen, integratie en migratie. Na verschillende demo’s en kennismakingen met het nieuwe systeem werden alle betrokken medewerkers en artsen opgeleid, zowel klassikaal maar – omwille van COVID-19 – vooral ook digitaal. Naast het trainen van vaardigheden werd ook ondersteuning voorzien op de werkvloer. Sommige collega’s werden extra opgeleid zodat ze het pakket iets grondiger kennen. Zij kregen vervolgens de taak om aanspreekpersoon te zijn op hun afdeling of consultatie en hun collega’s te coachen en ondersteunen.

De implementatie van het nieuwe EPD is gepland voor het voorjaar van 2021.

Holmium

Holmium therapie voor behandeling leverkanker

In juni 2020 behandelden we voor het eerst iemand met holmium bolletjes. Deze veelbelovende techniek was op dat moment nog maar één keer uitgevoerd in België, in het UZ Leuven.

Op het vlak van oncologie is AZ Sint-Lucas steeds op zoek naar nieuwe manieren om patiënten nog optimaler te kunnen behandelen. Patiënten met leverkanker waarbij het niet mogelijk is om te opereren, kunnen in aanmerking komen voor radio-embolisatie, een vorm van inwendige bestraling. Deze behandeling wordt ook wel selectieve interne radiatie (SIRT) genoemd. Radioactieve bolletjes worden met een katheter via de leverslagader in een levertumor gespoten. Deze bolletjes lopen vast in de allerkleinste bloedvaatjes in en rond de levertumoren en geven daar hun straling af. Daardoor is op de plaats van de tumor een hogere straling mogelijk dan bij uitwendige bestraling.

Deze therapie werd in AZ Sint-Lucas al langer toegepast, maar we behandelden voor het eerst iemand met holmium bolletjes. Holmium kan met MRI zichtbaar worden gemaakt, wat mogelijkheden biedt om meer inzicht te krijgen in de verdeling van de bolletjes over de lever tijdens de procedure.

De techniek wordt uitgevoerd door een team van interventionele radiologen en artsen nucleaire geneeskunde. Zij worden bijgestaan door prof. Maleux die hiervoor speciaal uit Leuven komt.

Wachtzaalbeheer

Een afspraak in het ziekenhuis brengt bij veel patiënten heel wat stress met zich mee en dat is vaak niet alleen om gezondheidsredenen … Hoe moet ik me aanmelden? Zal ik niet verloren lopen? Ga ik lang moeten wachten? Vooral de wachttijden zijn een veelbesproken onderwerp bij patiënten. Om alles vlotter te laten verlopen, introduceerden we een nieuw wachtzaalbeheersysteem.

Leila Vandamme (adjunct dienstverantwoordelijke centrale patiënteninschrijving) legt uit hoe het nieuwe systeem werkt. “Elke patiënt meldt zich aan via de kiosken of inschrijfbalie en krijgt dan een routebeschrijving, een QR-code en patiëntenklevers. Daarmee gaat hij naar de dienst waar hij een afspraak heeft. In de wachtzaal hangt een toestel aan de muur waar de patiënt de QR-code scant. Aanmelden bij het secretariaat hoeft niet meer en de patiënt kan onmiddellijk plaatsnemen in de wachtzaal. Door de scanning weten de secretariaatsmedewerker en de arts dat de patiënt in de wachtzaal zit. Het is mogelijk om via het scherm van het toestel weer te geven wat de vermoedelijke wachttijd is op het moment dat hij inscant. Die extra optie is niet verplicht, maar wel beschikbaar voor de diensten die het willen gebruiken. Als de patiënt aan de beurt is, wordt hij via de schermen in de wachtzaal opgeroepen naar de juiste consultatieruimte. Deze manier van aanmelden is nu voor het ziekenhuis dezelfde.”

Ontdek wat we in 2020 hebben gerealiseerd.

Bekijk de cijfers
  • © AZ Sint-Lucas
made by